| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 52.90.49.108 (lg) / ec2-52-90-49-108.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:345a:316c::345a:316c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  IT-LITE-NET AS51444

as-block:    AS47104 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-29T07:18:47Z
last-modified: 2020-10-29T07:18:47Z
source:     RIPE


aut-num:    AS51444
as-name:    IT-LITE-NET
org:      ORG-ILL10-RIPE
admin-c:    IC4296-RIPE
tech-c:     VP14226-RIPE
import:     from AS61400 accept ANY
import:     from AS29076 accept ANY
import:     from AS29226 accept ANY
import:     from AS12695 accept ANY
export:     to AS61400 announce AS51444
export:     to AS29076 announce AS51444
export:     to AS29226 announce AS51444
export:     to AS12695 announce AS51444
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     RIPE-DB-MNT
mnt-by:     ru-itlite-1-mnt
created:    2010-08-26T14:15:29Z
last-modified: 2020-02-20T16:20:50Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-ILL10-RIPE
org-name:    IT Lite LLC
country:    RU
org-type:    LIR
address:    Architectora Vlasova Street, 6
address:    117335
address:    Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +74956462316
admin-c:    IC4296-RIPE
tech-c:     VP14226-RIPE
abuse-c:    AR41113-RIPE
mnt-ref:    ru-itlite-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ru-itlite-1-mnt
created:    2017-05-23T07:08:57Z
last-modified: 2020-12-16T13:08:59Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Ivan Chernov
address:    Leninsky avenue 70/11
address:    119261
address:    Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +74956462316
nic-hdl:    IC4296-RIPE
mnt-by:     ru-itlite-1-mnt
created:    2017-05-23T07:08:56Z
last-modified: 2018-08-21T09:29:49Z
source:     RIPE

person:     Victor Perezhogin
address:    Leninsky avenue 70/11
address:    119261
address:    Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +74956462316
nic-hdl:    VP14226-RIPE
mnt-by:     ru-itlite-1-mnt
created:    2017-05-23T07:08:56Z
last-modified: 2018-08-21T09:30:11Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]