| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.172.223.251 (lg) / ec2-35-172-223-251.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:23ac:dffb::23ac:dffb (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  IR-AVABARID-AS AS51431

as-block:    AS51357 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-12-09T08:21:17Z
last-modified: 2021-12-09T08:21:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS51431
as-name:    IR-AVABARID-AS
org:      ORG-RAPJ2-RIPE
import:     from AS12880 accept any
import:     from AS34636 accept any
import:     from AS58224 accept any
import:     from AS24631 accept any
import:     from AS48555 accept any
import:     from AS42337 accept any
import:     from AS25184 accept any
import:     from AS44889 accept any
import:     from AS61246 accept AS61246
import:     from AS210288 accept AS210288
import:     from AS52070 accept AS52070
import:     from AS50836 accept AS50836
import:     from AS56905 accept AS56905
import:     from AS42907 accept AS42907
import:     from AS52155 accept AS52155
import:     from AS199591 accept AS199591
import:     from AS56796 accept AS-IRSA
import:     from AS43444 accept AS43444
import:     from AS61036 accept AS61036
import:     from AS30783 accept AS30783
import:     from AS60320 accept AS60320
import:     from AS60340 accept AS60340
import:     from AS62349 accept AS62349
import:     from AS58169 accept AS58169
import:     from AS51785 accept AS51785
import:     from AS52196 accept AS52196
import:     from AS60010 accept AS60010
import:     from AS35762 accept AS35762
import:     from AS204203 accept AS204203
import:     from AS21005 accept AS21005
import:     from AS203895 accept AS203895
import:     from AS57816 accept AS57816
import:     from AS31476 accept AS31476
import:     from AS43212 accept AS43212
import:     from AS39571 accept AS39571
import:     from AS204430 accept AS204430
export:     to AS12880 announce as-avabarid
export:     to AS34636 announce as-avabarid
export:     to AS58224 announce as-avabarid
export:     to AS24631 announce as-avabarid
export:     to AS44889 announce as-avabarid
export:     to AS42337 announce as-avabarid
export:     to AS61246 announce ANY
export:     to AS210288 announce ANY
export:     to AS52070 announce ANY
export:     to AS50836 announce ANY
export:     to AS56905 announce ANY
export:     to AS42907 announce ANY
export:     to AS52155 announce ANY
export:     to AS199591 announce ANY
export:     to AS56796 announce ANY
export:     to AS43444 announce ANY
export:     to AS61036 announce ANY
export:     to AS30783 announce ANY
export:     to AS60320 announce ANY
export:     to AS60340 announce ANY
export:     to AS62349 announce ANY
export:     to AS58169 announce ANY
export:     to AS51785 announce ANY
export:     to AS52196 announce ANY
export:     to AS60010 announce ANY
export:     to AS35762 announce ANY
export:     to AS204203 announce ANY
export:     to AS21005 announce ANY
export:     to AS203895 announce ANY
export:     to AS43212 announce ANY
export:     to AS57816 announce ANY
export:     to AS31476 announce ANY
export:     to AS39571 announce ANY
export:     to AS204430 announce ANY
export:     to AS44531 announce ANY
admin-c:    PA5475-RIPE
tech-c:     MT10450-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-RBD
created:    2010-08-25T07:27:37Z
last-modified: 2021-01-18T11:24:50Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-RAPJ2-RIPE
org-name:    Rasaneh Avabarid Private Joint Stock Company
country:    IR
org-type:    LIR
address:    6th Floor, No.20 (Sabz Building), Jaleh St., South Shiraz st
address:    1436953957
address:    Tehran
address:    IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
phone:     +982142960000
admin-c:    MT16758-RIPE
tech-c:     MT16758-RIPE
abuse-c:    AR39331-RIPE
mnt-ref:    MNT-RBD
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-RBD
created:    2017-02-20T11:37:51Z
last-modified: 2020-12-16T12:42:46Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Mohammad Tavan
address:    North 6th Floor, No.1 (Sabz Building), Jaleh St., South Shiraz st. , Tehran, Iran.
phone:     +98 21 88057080
nic-hdl:    MT10450-RIPE
mnt-by:     MNT-RBD
created:    2011-06-06T10:14:12Z
last-modified: 2013-09-28T08:19:11Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Pantea Askarian
address:    North 6th Floor, No.1 (Sabz Building), Jaleh St., South Shiraz st. , Tehran, Iran.
phone:     +98 21 88057080
nic-hdl:    PA5475-RIPE
created:    2010-06-29T06:20:27Z
last-modified: 2016-04-06T18:55:51Z
mnt-by:     RIPE-NCC-LOCKED-MNT
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]