| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.153.73.72 (lg) / ec2-35-153-73-72.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2399:4948::2399:4948 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Endemol AS51412

as-block:    AS47104 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS51412
as-name:    Endemol
org:      ORG-EISB2-RIPE
import:     from AS174 action pref=100; accept ANY
import:     from AS286 action pref=100; accept ANY
import:     from AS1136 action pref=100; accept ANY
export:     to AS286 announce AS51412
export:     to AS1136 announce AS51412
export:     to AS174 announce AS151412
admin-c:    AS15879-RIPE
tech-c:     AS15879-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     IS-MNT
created:    2010-08-17T13:20:30Z
last-modified: 2017-01-24T14:39:52Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-ISB2-RIPE

organisation:  ORG-EISB2-RIPE
org-name:    Endemol International Services B.V.
org-type:    OTHER
address:    MediArena 1
abuse-c:    AR21893-RIPE
mnt-ref:    IS-MNT
mnt-by:     IS-MNT
created:    2010-06-09T22:02:35Z
last-modified: 2016-10-25T12:52:17Z
source:     RIPE # Filtered

role:      KPN Internedservices B.V. Role-Object
address:    Wielingenstraat 8
address:    NL-1441 ZR Purmerend
address:    The Netherlands
phone:     +31-299-476185
fax-no:     +31-299-476288
remarks:    ------------------------------------------------
remarks:    abuse complaints ONLY to abuse@internedservices.nl.
remarks:    Please provide as much details and include
remarks:    full headers and/or logfiles.
remarks:    Peering questions / requests to peering@internedservices.nl
remarks:    Network questions / issues to network@internedservices.nl
remarks:    The support desk can be reached at support@internedservices.nl
remarks:    http://www.internedservices.nl/
remarks:    ------------------------------------------------
admin-c:    EVR100-RIPE
tech-c:     BH2188-RIPE
tech-c:     BdW111-RIPE
tech-c:     EM7203-RIPE
tech-c:     JB12424-RIPE
tech-c:     WDJ999-RIPE
nic-hdl:    AS15879-RIPE
abuse-mailbox: abuse@internedservices.nl
mnt-by:     IS-MNT
created:    2002-10-16T09:40:55Z
last-modified: 2019-04-16T11:40:52Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]