| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.24.209 (lg) / ec2-3-238-24-209.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:18d1::3ee:18d1 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SIPSYNERGY AS51409

as-block:    AS51357 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-12-09T08:21:17Z
last-modified: 2021-12-09T08:21:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS51409
as-name:    SIPSYNERGY
org:      ORG-SL834-RIPE
remarks:    *** Telehouse DC
remarks:    ***Transit
export:     to AS174 announce AS-SIPSYNERGY
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS2914 announce AS-SIPSYNERGY
import:     from AS2914 accept ANY
remarks:    ***LONAP Peers
export:     to AS39545 announce AS-SIPSYNERGY
import:     from AS39545 accept AS-FLUIDATA
export:     to AS20940 announce AS-SIPSYNERGY
import:     from AS20940 accept AS-AKAMAI
export:     to AS2818 announce AS-SIPSYNERGY
import:     from AS2818 accept AS-BBC
export:     to AS6939 announce AS-SIPSYNERGY
import:     from AS6939 accept AS-HURRICANE
export:     to AS8468 announce AS-SIPSYNERGY
import:     from AS8468 accept AS-ENTANET
export:     to AS31655 announce AS-SIPSYNERGY
import:     from AS31655 accept AS-GAMMATELECOM
export:     to AS56478 announce AS-SIPSYNERGY
import:     from AS56478 accept AS-ANY
export:     to AS36692 announce AS-SIPSYNERGY
import:     from AS36692 accept AS-OPENDNS
export:     to AS29017 announce AS-SIPSYNERGY
import:     from AS29017 accept AS-GYRON
export:     to AS25577 announce AS-SIPSYNERGY
import:     from AS25577 accept AS-C4L
export:     to AS2906 announce AS-SIPSYNERGY
import:     from AS2906 accept AS-NFLX
export:     to AS8075 announce AS-SIPSYNERGY
import:     from AS8075 accept AS-MICROSOFT
export:     to AS714 announce AS-SIPSYNERGY
import:     from AS714 accept AS-APPLE
export:     to AS46489 announce AS-SIPSYNERGY
import:     from AS46489 accept AS-TWITCH
export:     to AS51043 announce AS-SIPSYNERGY
import:     from AS51043 accept AS-ASPIRE
export:     to AS5607 announce AS-SIPSYNERGY
import:     from AS5607 accept AS-BSKYB-BROADBAND
export:     to AS10310 announce AS-SIPSYNERGY
import:     from AS10310 accept AS-YAHOO
remarks:    ***LINX Peers
export:     to AS5466 announce AS-SIPSYNERGY
import:     from AS5466 accept AS-EIRCOM
export:     to AS10310 announce AS-SIPSYNERGY
import:     from AS10310 accept AS-YAHOO
export:     to AS13285 announce AS-SIPSYNERGY
import:     from AS13285 accept AS-TALKTALK
export:     to AS20940 announce AS-SIPSYNERGY
import:     from AS20940 accept AS-AKAMAI
export:     to AS31084 announce AS-SIPSYNERGY
import:     from AS31084 accept ANY
export:     to AS39545 announce AS-SIPSYNERGY
import:     from AS39545 accept AS-FLUIDATA
export:     to AS13445 announce AS-SIPSYNERGY
import:     from AS13445 accept AS-WEBEX
export:     to AS16509 announce AS-SIPSYNERGY
import:     from AS16509 accept AS-AMAZON
export:     to AS13786 announce AS-SIPSYNERGY
import:     from AS13786 accept AS-SEABORN
export:     to AS714 announce AS-SIPSYNERGY
import:     from AS714 accept AS-APPLE
export:     to AS51043 announce AS-SIPSYNERGY
import:     from AS51043 accept AS-ASPIRE
export:     to AS8365 announce AS-SIPSYNERGY
import:     from AS8365 accept AS-MANDA
export:     to AS39533 announce AS-SIPSYNERGY
import:     from AS39533 accept AS39533:AS-ALL
export:     to AS19679 announce AS-SIPSYNERGY
import:     from AS19679 accept AS-DROPBOX
remarks:    *** Dublin DC
remarks:    ***Transit
export:     to AS6939 announce AS-SIPSYNERGY
import:     from AS6939 accept ANY
remarks:    ***INEX Peering
export:     to AS16509 announce AS-SIPSYNERGY
import:     from AS16509 accept AS-AMAZON
export:     to AS20940 announce AS-SIPSYNERGY
import:     from AS20940 accept AS-AKAMAI
export:     to AS31084 announce AS-SIPSYNERGY
import:     from AS31084 accept ANY
export:     to AS714 announce AS-SIPSYNERGY
import:     from AS714 accept AS-APPLE
admin-c:    SN8001-RIPE
tech-c:     SN8001-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-uk-sipsynergy-1
created:    2010-08-17T10:14:36Z
last-modified: 2020-09-03T09:33:37Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SL834-RIPE
org-name:    sipsynergy Ltd
country:    GB
org-type:    LIR
address:    17 East Links Tollgate, Chandlers Ford
address:    SO53 3TG
address:    Eastleigh
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +442033559680
admin-c:    SN8001-RIPE
tech-c:     SN8001-RIPE
abuse-c:    ACRO26978-RIPE
mnt-ref:    mnt-uk-sipsynergy-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-uk-sipsynergy-1
created:    2019-03-14T15:18:22Z
last-modified: 2022-03-24T13:38:43Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Sipsynergy NOC
address:    Wessex House, Eastleigh
admin-c:    KB7561-RIPE
admin-c:    JK14560-RIPE
tech-c:     KB7561-RIPE
tech-c:     JK14560-RIPE
abuse-mailbox: noc@sipsynergy.co.uk
nic-hdl:    SN8001-RIPE
mnt-by:     SIPSYNERGY-MNT
mnt-by:     mnt-uk-sipsynergy-1
created:    2019-10-17T09:54:38Z
last-modified: 2019-10-17T09:56:21Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]