| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.237.34.21 (lg) / ec2-3-237-34-21.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ed:2215::3ed:2215 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  FUSIONED AS51392

as-block:    AS51357 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-12-09T08:21:17Z
last-modified: 2021-12-09T08:21:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS51392
as-name:    FUSIONED
org:      ORG-FL172-RIPE
remarks:
remarks:    Fusioned Ltd
remarks:    https://fusioned.net/
remarks:
remarks:    Please find our peering details at
remarks:    http://as51392.peeringdb.com/
remarks:
remarks:    We have an open peering policy and would like to peer with
remarks:    you. Please send requests to peering@fusioned.net
remarks:
remarks:    NOC: noc@fusioned.net
remarks:    Abuse: abuse@fusioned.net
remarks:
remarks:    Looking Glass:
remarks:    https://lg.fusioned.net/
remarks:
remarks:    +====================================================+
remarks:    | UPSTREAMS |
remarks:    +====================================================+
remarks:
remarks:    === ROUTELABEL ===
import:     from AS198203 action pref=100; accept ANY
export:     to AS198203 announce AS-FUSIONED
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS198203 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS198203 announce AS-FUSIONED
remarks:
remarks:    === FASTPATH ===
import:     from AS56457 action pref=100; accept ANY
export:     to AS56457 announce AS-FUSIONED
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS56457 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS56457 announce AS-FUSIONED
remarks:
remarks:    +====================================================+
remarks:    | PEERS |
remarks:    +====================================================+
remarks:
remarks:    === GRIX RS ===
import:     from AS50745 action pref=150; accept ANY
export:     to AS50745 announce AS-FUSIONED
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS50745 action pref=150; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS50745 announce AS-FUSIONED
remarks:
remarks:    === HURRICANE ELECTRIC ===
import:     from AS6939 action pref=150; accept AS-HURRICANE
export:     to AS6939 announce AS-FUSIONED
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 action pref=150; accept AS-HURRICANEv6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 announce AS-FUSIONED
remarks:
remarks:    === PCH AS42 ===
import:     from AS42 action pref=150; accept AS-PCH
export:     to AS42 announce AS-FUSIONED
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42 action pref=145; accept AS-PCH
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42 announce AS-FUSIONED
remarks:
remarks:    === PCH AS3856 ===
import:     from AS3856 action pref=150; accept AS-PCH
export:     to AS3856 announce AS-FUSIONED
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3856 action pref=145; accept AS-PCH
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3856 announce AS-FUSIONED
remarks:
remarks:    === CLOUDFLARE ===
import:     from AS13335 action pref=150; accept ANY
export:     to AS13335 announce AS-FUSIONED
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13335 action pref=150; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13335 announce AS-FUSIONED
remarks:
remarks:    === CONNECTICORE ===
import:     from AS197580 action pref=150; accept ANY
export:     to AS197580 announce AS-FUSIONED
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS197580 action pref=150; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS197580 announce AS-FUSIONED
remarks:
remarks:    === POINTER ===
import:     from AS209150 action pref=150; accept ANY
export:     to AS209150 announce AS-FUSIONED
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS209150 action pref=150; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS209150 announce AS-FUSIONED
remarks:
remarks:
admin-c:    FNTO-RIPE
tech-c:     FNTO-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     FUSIONED-MNT
created:    2021-02-03T12:08:58Z
last-modified: 2023-04-04T14:44:54Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-FL172-RIPE
org-name:    Fusioned Ltd
country:    GB
org-type:    LIR
address:    20-22 Wenlock Road
address:    N1 7GU
address:    London
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +441509809109
admin-c:    GT7425-RIPE
tech-c:     GT7425-RIPE
abuse-c:    FNAR-RIPE
mnt-ref:    FUSIONED-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     FUSIONED-MNT
created:    2016-06-27T13:15:00Z
last-modified: 2020-12-16T13:18:41Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Fusioned Technical Operations
address:    20-22 Wenlock Road
address:    N1 7GU
address:    London
address:    UNITED KINGDOM
admin-c:    FNAR-RIPE
tech-c:     GT7425-RIPE
phone:     +441509809109
nic-hdl:    FNTO-RIPE
mnt-by:     FUSIONED-MNT
created:    2016-06-28T09:53:08Z
last-modified: 2021-08-20T10:46:54Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]