| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.235.30.155 (lg) / ec2-3-235-30-155.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3eb:1e9b::3eb:1e9b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PL-FIBERWAY2-AS AS51392

as-block:    AS47104 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS51392
as-name:    PL-FIBERWAY2-AS
org:      ORG-FSZO25-RIPE
import:     from AS42643 accept ANY
export:     to AS42643 announce AS51392
import:     from AS50767 accept ANY
export:     to AS50767 announce AS51392
admin-c:    MZ7961-RIPE
tech-c:     MZ7961-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-FIBERWAY
created:    2010-08-12T10:23:23Z
last-modified: 2018-09-04T10:53:19Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-FSZO25-RIPE
org-name:    Fiberway Sp. z o.o.
org-type:    LIR
address:    Jagiellonska 6
address:    32-005
address:    Niepolomice
address:    POLAND
admin-c:    MZ7961-RIPE
tech-c:     MZ7961-RIPE
abuse-c:    AR47064-RIPE
mnt-ref:    MNT-FIBERWAY
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-FIBERWAY
created:    2018-06-20T07:30:18Z
last-modified: 2018-06-20T07:30:20Z
source:     RIPE # Filtered
phone:     +48123121213

person:     Michal Zajac
address:    Jagiellonska 6
address:    32-005
address:    Niepolomice
address:    POLAND
phone:     +48123121213
nic-hdl:    MZ7961-RIPE
mnt-by:     MNT-FIBERWAY
created:    2018-06-20T07:30:18Z
last-modified: 2018-06-20T07:30:18Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]