| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.153.73.72 (lg) / ec2-35-153-73-72.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2399:4948::2399:4948 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Tommy-Bowditch AS51391

as-block:    AS47104 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS51391
as-name:    Tommy-Bowditch
org:      ORG-TB118-RIPE
sponsoring-org: ORG-PMTA6-RIPE
admin-c:    TB9067-RIPE
tech-c:     TB9067-RIPE
remarks:    ===============================
remarks:    AS51391 - Tommy Bowditch
remarks:    ===============================
remarks:    - Abuse:  abuse@as51391.net
remarks:    - Peering: peering@as51391.net
remarks:    - NOC:   noc@as51391.net
remarks:    ===============================
remarks:    - Hurricane Electric
import:     from AS6939 accept ANY
export:     to AS6939 announce AS51391
remarks:    - VMHaus Limited
import:     from AS136620 accept ANY
export:     to AS136620 announce AS51391
remarks:    ===============================
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     TBOWDITCH-MNT
created:    2017-08-31T06:27:08Z
last-modified: 2018-09-30T18:56:50Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-TB118-RIPE
org-name:    Tommy Bowditch
org-type:    OTHER
address:    Apt 10743
address:    Chynoweth House
address:    Trevissome Park
address:    Truro
address:    TR4 8UN
address:    United Kingdom
abuse-c:    ACRO9182-RIPE
mnt-ref:    TBOWDITCH-MNT
mnt-by:     TBOWDITCH-MNT
mnt-ref:    SSRM-NOC-MNT
mnt-ref:    igloo22225
created:    2017-08-23T07:11:17Z
last-modified: 2018-06-01T14:32:12Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Tommy Bowditch
address:    Apt 10743, Chynoweth House, Trevissome Park, Truro, TR4 8UN, United Kingdom
phone:     +447527552244
nic-hdl:    TB9067-RIPE
mnt-by:     TBOWDITCH-MNT
created:    2017-08-23T07:04:36Z
last-modified: 2018-06-01T14:31:27Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]