| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.172.224.102 (lg) / ec2-35-172-224-102.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:23ac:e066::23ac:e066 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  GREY-AS AS51380

as-block:    AS51357 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-12-09T08:21:17Z
last-modified: 2021-12-09T08:21:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS51380
as-name:    GREY-AS
org:      ORG-BeKI1-RIPE
import:     from AS35297 action pref=100; accept ANY
import:     from AS43576 action pref=100; accept ANY
import:     from AS12998 action pref=100; accept ANY
import:     from AS48648 action pref=100; accept ANY
import:     from AS9002 action pref=100; accept ANY
export:     to AS35297 announce AS-GREY
export:     to AS9002 announce AS-GREY
export:     to AS48648 announce AS-GREY
export:     to AS43576 announce AS-GREY
export:     to AS12998 announce AS-GREY
import:     from AS196777 action pref=100; accept ANY
export:     to AS196777 announce AS-GREY
export:     to AS29076 announce AS-GREY
export:     to AS34251 announce AS-GREY
import:     from AS29076 action pref=100; accept ANY
import:     from AS34251 action pref=100; accept ANY
descr:     --Downstrem--
import:     from AS197125 action pref=50; accept AS197125
import:     from AS50952 action pref=100; accept ANY
export:     to AS197125 announce ANY
export:     to AS50952 announce AS-GREY
import:     from AS42074 action pref=100; accept AS42074
export:     to AS42074 announce ANY
admin-c:    GREY83-RIPE
tech-c:     GREY83-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-KOVALCHUK
created:    2010-08-05T13:22:56Z
last-modified: 2020-10-16T17:57:10Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-DL91-RIPE

organisation:  ORG-BeKI1-RIPE
org-name:    FOP Kovalchuk Igor Vasilevich
org-type:    OTHER
country:    UA
address:    Vozzednannya st., b.15-B, apt.43, Brovary, Kiev region, Ukraine, 07400
abuse-c:    AR18467-RIPE
mnt-ref:    MNT-KOVALCHUK
mnt-by:     MNT-KOVALCHUK
created:    2010-07-29T11:22:25Z
last-modified: 2022-10-31T14:07:33Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Kovalchuk Igor
address:    BestLine
address:    23, Zhovtneva 1
address:    Kalinivka 07443
phone:     +380667413967
nic-hdl:    GREY83-RIPE
mnt-by:     MNT-KOVALCHUK
created:    2008-12-18T11:58:56Z
last-modified: 2018-02-11T12:26:09Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]