| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.215.161.19 (lg) / ec2-18-215-161-19.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12d7:a113::12d7:a113 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ORANGE-AS AS51372

as-block:    AS47104 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS51372
as-name:    ORANGE-AS
org:      ORG-OL65-RIPE
import:     from AS57835 action pref=100; accept ANY
import:     from AS199539 action pref=100; accept ANY
import:     from AS50465 action pref=100; accept ANY
import:     from AS50448 action pref=100; accept ANY
export:     to AS57835 announce AS51372
export:     to AS199539 announce AS51372
export:     to AS50465 announce AS51372
export:     to AS50448 announce AS51372
admin-c:    AZB5-RIPE
tech-c:     AZB5-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     NEWSYS-MNT
mnt-by:     MNT-ORANGE
created:    2010-08-03T10:54:17Z
last-modified: 2019-04-03T09:19:00Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-CS216-RIPE

organisation:  ORG-OL65-RIPE
org-name:    Orange Ltd.
org-type:    OTHER
address:    Grozniy, ul. Serzhenyurtovskaya d. 39
abuse-c:    AR23152-RIPE
mnt-ref:    MNT-ORANGE
mnt-by:     MNT-ORANGE
created:    2010-07-21T14:36:53Z
last-modified: 2019-03-19T10:47:10Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Imran U. Yusupov
address:    Grozniy, ul. Serzhenyurtovskaya d. 39
phone:     +79280177373
nic-hdl:    AZB5-RIPE
mnt-by:     MNT-ORANGE
created:    2010-07-21T14:30:03Z
last-modified: 2019-03-19T10:50:45Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]