| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.173.35.159 (lg) / ec2-35-173-35-159.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:23ad:239f::23ad:239f (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SMARTCOM AS51357

as-block:    AS47104 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-29T07:18:47Z
last-modified: 2020-10-29T07:18:47Z
source:     RIPE


aut-num:    AS51357
as-name:    SMARTCOM
org:      ORG-SI133-RIPE
import:     from AS31148 action pref=70; accept AS31148
export:     to AS31148 announce ANY
admin-c:    KN2257-RIPE
tech-c:     KN2257-RIPE
remarks:    ==================================================
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SMTCOM-MNT
created:    2010-07-30T07:33:37Z
last-modified: 2021-09-22T07:29:19Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-FL18-RIPE

organisation:  ORG-SI133-RIPE
org-name:    Kishchenko N.M. PE
org-type:    OTHER
address:    03048 Kyiv Ukraine I.Pulyuya 3, 299
abuse-c:    AA30159-RIPE
mnt-ref:    SMTCOM-MNT
admin-c:    KN2257-RIPE
tech-c:     KN2257-RIPE
mnt-by:     SMTCOM-MNT
created:    2015-12-02T10:21:15Z
last-modified: 2015-12-22T08:37:28Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Kishchenko N.M.
address:    03048 Kyiv Ukraine I.Pulyuya 3 , 299
phone:     +380 67 216 5151
nic-hdl:    KN2257-RIPE
mnt-by:     SMTCOM-MNT
created:    2015-11-25T10:49:39Z
last-modified: 2017-10-30T23:03:18Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]