| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.40.195 (lg) / ec2-44-200-40-195.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:28c3::2cc8:28c3 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  INTRINO-AS AS51353

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS51353
as-name:    INTRINO-AS
org:      ORG-ISZO68-RIPE
import:     from AS8938 action pref=100; accept ANY
import:     from AS49102 action pref=100; accept ANY
export:     to AS8938 announce AS51353
export:     to AS49102 announce AS51353
admin-c:    SH3945-RIPE
tech-c:     SH3945-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-SZARANET
created:    2010-07-29T12:30:47Z
last-modified: 2018-10-11T09:46:46Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-SA635-RIPE

organisation:  ORG-ISZO68-RIPE
org-name:    Intrino Sp. z o.o.
org-type:    OTHER
address:    UL. J. LEA 114 30-133 Krakw
abuse-c:    ACRO514-RIPE
mnt-ref:    MNT-SZARANET
mnt-by:     MNT-SZARANET
created:    2016-04-05T11:12:21Z
last-modified: 2016-04-05T11:12:21Z
source:     RIPE # Filtered

role:      S-NET Hostmaster
address:    S-NET Sp. z o.o.
address:    J. Lea 114
address:    30-133 Krakow
address:    Poland
phone:     +48 12 3780029
fax-no:     +48 12 3780028
remarks:    Network problems -> noc@s-net.pl
remarks:    Abuse and spam notification -> abuse@s-net.pl
remarks:    DNS problems -> dns@szara.net
remarks:    Routing problems -> noc@s-net.pl
remarks:    ==================================================
remarks:    Please send spam and abuse notification only
remarks:    to abuse@s-net.pl
remarks:    phone: +48 12 3780029
remarks:    ==================================================
abuse-mailbox: abuse@s-net.pl
admin-c:    MS-PL
tech-c:     MS-PL
tech-c:     DO3837-RIPE
admin-c:    DO3837-RIPE
nic-hdl:    SH3945-RIPE
created:    2008-07-17T15:10:20Z
last-modified: 2019-03-28T20:01:11Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     MNT-SZARANET
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]