| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.233.242.67 (lg) / ec2-3-233-242-67.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e9:f243::3e9:f243 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  VLSU-AS AS51352

as-block:    AS50893 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-07-20T14:43:26Z
last-modified: 2023-07-20T14:43:26Z
source:     RIPE


aut-num:    AS51352
as-name:    VLSU-AS
org:      ORG-VLSU1-RIPE
import:     from AS3267 accept ANY
export:     to AS3267 announce AS51352
import:     from AS35645 accept AS35645
export:     to AS35645 announce AS51352
import:     from AS31208 accept ANY
export:     to AS31208 announce AS51352
import:     from AS31133 accept ANY
export:     to AS31133 announce AS51352
import:     from AS57304 accept ANY
export:     to AS57304 announce AS51352
admin-c:    SVR43-RIPE
tech-c:     SVR43-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     VLSU-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     INFR-MNT
created:    2010-07-29T12:20:40Z
last-modified: 2023-12-21T14:08:23Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-CR1-RIPE

organisation:  ORG-VLSU1-RIPE
org-name:    State Educational Institution of higher professional Education 'Vladimir State University'
country:    RU
org-type:    OTHER
address:    Regional Center of New Information Technologies
address:    87, Gorkogo St., Vladimir
address:    Russia
abuse-c:    AR28968-RIPE
admin-c:    SVR43-RIPE
mnt-by:     INFR-MNT
mnt-ref:    INFR-MNT
mnt-ref:    VLSU-MNT
mnt-by:     VLSU-MNT
created:    2018-08-08T20:04:09Z
last-modified: 2022-12-01T17:29:48Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Sergey V. Roshchin
address:    Vladimir State University
address:    Regional Center of New Information Technologies
address:    87, Gorkogo St., Vladimir
address:    Russia
phone:     +7 4922 479668
fax-no:     +7 4922 479668
nic-hdl:    SVR43-RIPE
mnt-by:     VLSU-MNT
created:    2010-07-07T13:11:25Z
last-modified: 2018-12-19T11:11:01Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]