| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.222.189.51 (lg) / ec2-44-222-189-51.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cde:bd33::2cde:bd33 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Gemzo AS51336

as-block:    AS50893 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-07-20T14:43:26Z
last-modified: 2023-07-20T14:43:26Z
source:     RIPE


aut-num:    AS51336
as-name:    Gemzo
org:      ORG-GITP1-RIPE
import:     from AS1680 accept ANY
export:     to AS1680 announce AS51336
import:     from AS196725 accept ANY
import:     from AS57259 accept ANY
import:     from AS12849 accept ANY
import:     from AS1299 accept ANY
export:     to AS196725 announce AS51336
export:     to AS57259 announce AS51336
export:     to AS12849 announce AS51336
export:     to AS1299 announce AS51336
admin-c:    SM19387-RIPE
tech-c:     SM19387-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-GEMZO
mnt-by:     SpotNet
created:    2010-07-27T09:23:15Z
last-modified: 2021-01-10T09:07:43Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-GITP1-RIPE
org-name:    Gemzo information technology Private Joint-Stock company
country:    PS
org-type:    LIR
address:    Albireh,Ain Street
address:    96
address:    Ramallah
address:    PALESTINE, STATE OF
phone:     +972569987007
fax-no:     +97222977711
mnt-ref:    MNT-GEMZO
mnt-ref:    hassan-gemzo
mnt-ref:    NV-MNT-RIPE
mnt-ref:    Broadnet-mnt
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-GEMZO
abuse-c:    AR16475-RIPE
created:    2013-01-29T14:08:49Z
last-modified: 2020-12-16T13:15:55Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Saleh Mansour
address:    Palestine 
phone:     +970-59-9889919
nic-hdl:    SM19387-RIPE
mnt-by:     MNT-GEMZO
created:    2013-02-05T22:01:12Z
last-modified: 2014-02-16T23:27:48Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]