| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.211.117.197 (lg) / ec2-44-211-117-197.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cd3:75c5::2cd3:75c5 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ARCOLINK-ASN AS51333

as-block:    AS50893 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-07-20T14:43:26Z
last-modified: 2023-07-20T14:43:26Z
source:     RIPE


aut-num:    AS51333
as-name:    ARCOLINK-ASN
org:      ORG-NS215-RIPE
descr:     Arcolink Telecomunicazioni S.r.l.
remarks:    ------------------------------------------------------
remarks:    Upstreams
remarks:    ------------------------------------------------------
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS-ARCOLINK
import:     from AS6762 accept ANY
export:     to AS6762 announce AS-ARCOLINK
import:     from AS5398 accept ANY
export:     to AS5398 announce AS-ARCOLINK
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS174 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS174 announce AS-ARCOLINK
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6762 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6762 announce AS-ARCOLINK
remarks:    ------------------------------------------------------
remarks:    Customers
remarks:    ------------------------------------------------------
import:     from AS204504 accept AS-CODING
export:     to AS204504 announce ANY
remarks:    ------------------------------------------------------
remarks:    MIX-IT Milan
remarks:    ------------------------------------------------------
import:     from AS8075 accept AS-MICROSOFT
export:     to AS8075 announce AS-ARCOLINK
import:     from AS32787 accept AS-PROLE
export:     to AS32787 announce AS-ARCOLINK
import:     from AS13335 accept AS-CLOUDFLARE
export:     to AS13335 announce AS-ARCOLINK
import:     from AS49544 accept AS-INTERACTIVE3D
export:     to AS49544 announce AS-ARCOLINK
import:     from AS62044 accept AS-ZSCALER-EMEA
export:     to AS62044 announce AS-ARCOLINK
import:     from AS2686 accept AS-IGNEMEA
export:     to AS2686 announce AS-ARCOLINK
import:     from AS20940 accept AS-AKAMAI
export:     to AS20940 announce AS-ARCOLINK
import:     from AS16509 accept AS-AMAZON
export:     to AS16509 announce AS-ARCOLINK
import:     from AS8968 accept AS-ALBACOM
export:     to AS8968 announce AS-ARCOLINK
import:     from AS57976 accept AS-BLIZZARD
export:     to AS57976 announce AS-ARCOLINK
import:     from AS13335 accept AS-CLOUDFLARE
export:     to AS13335 announce AS-ARCOLINK
import:     from AS19679 accept AS-DROPBOX
export:     to AS19679 announce AS-ARCOLINK
import:     from AS15830 accept AS-EQUINIX-EU
export:     to AS15830 announce AS-ARCOLINK
import:     from AS32934 accept AS-FACEBOOK
export:     to AS32934 announce AS-ARCOLINK
import:     from AS12322 accept AS-PROXAD
export:     to AS12322 announce AS-ARCOLINK
import:     from AS15169 accept AS-GOOGLE
export:     to AS15169 announce AS-ARCOLINK
import:     from AS6939 accept AS-HURRICANE
export:     to AS6939 announce AS-ARCOLINK
import:     from AS13030 accept AS-INIT7
export:     to AS13030 announce AS-ARCOLINK
import:     from AS34758 accept AS34758
export:     to AS34758 announce AS-ARCOLINK
import-via:   AS61968 from AS-ANY accept ANY
export-via:   AS61968 to AS-ANY announce AS-ARCOLINK
import:     from AS16004 accept AS16004
export:     to AS16004 announce AS-ARCOLINK
import:     from AS2906 accept AS-NFLX
export:     to AS2906 announce AS-ARCOLINK
import:     from AS16276 accept AS-OVH
export:     to AS16276 announce AS-ARCOLINK
import:     from AS10310 accept AS-YAHOO
export:     to AS10310 announce AS-ARCOLINK
import:     from AS8234 accept AS8234
export:     to AS8234 announce AS-ARCOLINK
import:     from AS12654 accept AS12654:RS-RIS
export:     to AS12654 announce AS-ARCOLINK
import:     from AS27471 accept AS27471
export:     to AS27471 announce AS-ARCOLINK
import:     from AS3269 accept AS3269
export:     to AS3269 announce AS-ARCOLINK
import:     from AS8612 accept AS-TISCALI-8612
export:     to AS8612 announce AS-ARCOLINK
import:     from AS46489 accept AS-TWITCH
export:     to AS46489 announce AS-ARCOLINK
import:     from AS9137 accept AS-UNO
export:     to AS9137 announce AS-ARCOLINK
import:     from AS26415 accept AS-GTLD
export:     to AS26415 announce AS-ARCOLINK
import:     from AS15133 accept AS-EDGECAST
export:     to AS15133 announce AS-ARCOLINK
import:     from AS30722 accept AS-VF-IT
export:     to AS30722 announce AS-ARCOLINK
import:     from AS1267 accept AS-INFOSTRADA
export:     to AS1267 announce AS-ARCOLINK
import:     from AS22822 accept AS-LLNW
export:     to AS22822 announce AS-ARCOLINK
import:     from AS210278 accept AS-SKYIT
export:     to AS210278 announce AS-ARCOLINK
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS32787 accept AS-PROLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8075 accept AS-MICROSOFT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8075 announce AS-ARCOLINK
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS32787 announce AS-ARCOLINK
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13335 accept AS-CLOUDFLARE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13335 announce AS-ARCOLINK
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49544 accept AS-INTERACTIVE3D
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS49544 announce AS-ARCOLINK
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS62044 accept AS-ZSCALER-EMEA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS62044 announce AS-ARCOLINK
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2686 accept AS-IGNEMEA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2686 announce AS-ARCOLINK
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20940 accept AS-AKAMAI
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20940 announce AS-ARCOLINK
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16509 accept AS-AMAZON
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16509 announce AS-ARCOLINK
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS57976 accept AS-BLIZZARD
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS57976 announce AS-ARCOLINK
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13335 accept AS-CLOUDFLARE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13335 announce AS-ARCOLINK
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS19679 accept AS-DROPBOX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS19679 announce AS-ARCOLINK
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15830 accept AS-EQUINIX-EU
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15830 announce AS-ARCOLINK
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS32934 accept AS-FACEBOOK
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS32934 announce AS-ARCOLINK
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12322 accept AS-PROXAD
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12322 announce AS-ARCOLINK
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15169 accept AS-GOOGLE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15169 announce AS-ARCOLINK
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 accept AS-HURRICANEV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 announce AS-ARCOLINK
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13030 accept AS-INIT7
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13030 announce AS-ARCOLINK
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34758 accept AS34758
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34758 announce AS-ARCOLINK
import-via:   afi ipv6.unicast AS61968 from AS-ANY accept ANY
export-via:   afi ipv6.unicast AS61968 to AS-ANY announce AS-ARCOLINK
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16004 accept AS16004
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16004 announce AS-ARCOLINK
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2906 accept AS-NFLX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2906 announce AS-ARCOLINK
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16276 accept AS-OVH
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16276 announce AS-ARCOLINK
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS10310 accept AS-YAHOO
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS10310 announce AS-ARCOLINK
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8234 accept AS8234
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8234 announce AS-ARCOLINK
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12654 accept AS12654:RS-RIS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12654 announce AS-ARCOLINK
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8612 accept AS-TISCALI-8612
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8612 announce AS-ARCOLINK
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS46489 accept AS-TWITCH
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS46489 announce AS-ARCOLINK
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9137 accept AS-UNO
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9137 announce AS-ARCOLINK
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS26415 accept AS-GTLD
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS26415 announce AS-ARCOLINK
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15133 accept AS-EDGECAST
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15133 announce AS-ARCOLINK
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS30722 accept AS-VF-IT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS30722 announce AS-ARCOLINK
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1267 accept AS-INFOSTRADA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1267 announce AS-ARCOLINK
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS22822 accept AS-LLNW
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS22822 announce AS-ARCOLINK
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS210278 accept AS-SKYIT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS210278 announce AS-ARCOLINK
remarks:    ------------------------------------------------------
remarks:    MINAP Milan
remarks:    ------------------------------------------------------
import:     from AS13335 accept AS-CLOUDFLARE
export:     to AS13335 announce AS-ARCOLINK
import:     from AS20940 accept AS-AKAMAI
export:     to AS20940 announce AS-ARCOLINK
import:     from AS32934 accept AS-FACEBOOK
export:     to AS32934 announce AS-ARCOLINK
import:     from AS15169 accept AS-GOOGLE
export:     to AS15169 announce AS-ARCOLINK
import:     from AS6939 accept AS-HURRICANE
export:     to AS6939 announce AS-ARCOLINK
import:     from AS13030 accept AS-INIT7
export:     to AS13030 announce AS-ARCOLINK
import-via:   AS43369 from AS-ANY accept ANY
export-via:   AS43369 to AS-ANY announce AS-ARCOLINK
import:     from AS2906 accept AS-NFLX
export:     to AS2906 announce AS-ARCOLINK
import:     from AS49367 accept AS49367
export:     to AS49367 announce AS-ARCOLINK
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20940 accept AS-AKAMAI
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20940 announce AS-ARCOLINK
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13335 accept AS-CLOUDFLARE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13335 announce AS-ARCOLINK
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS32934 accept AS-FACEBOOK
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS32934 announce AS-ARCOLINK
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15169 accept AS-GOOGLE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15169 announce AS-ARCOLINK
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 accept AS-HURRICANEV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 announce AS-ARCOLINK
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13030 accept AS-INIT7
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13030 announce AS-ARCOLINK
import-via:   afi ipv6.unicast AS43369 from AS-ANY accept ANY
export-via:   afi ipv6.unicast AS43369 to AS-ANY announce AS-ARCOLINK
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2906 accept AS-NFLX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2906 announce AS-ARCOLINK
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49367 accept AS49367
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS49367 announce AS-ARCOLINK
remarks:    ------------------------------------------------------
remarks:    TIX Florence
remarks:    ------------------------------------------------------
import:     from AS44747 accept AS44747
export:     to AS44747 announce AS-ARCOLINK
import:     from AS31319 accept AS-ESTRACOM
export:     to AS31319 announce AS-ARCOLINK
import:     from AS29438 accept AS-MOMAX
export:     to AS29438 announce AS-ARCOLINK
import:     from AS57507 accept AS57507
export:     to AS57507 announce AS-ARCOLINK
import:     from AS6882 accept AS6882
export:     to AS6882 announce AS-ARCOLINK
import:     from AS29050 accept AS-TCRS
export:     to AS29050 announce AS-ARCOLINK
import:     from AS29050 accept AS-GARR
export:     to AS29050 announce AS-ARCOLINK
remarks:    ------------------------------------------------------
remarks:    NL-ix
remarks:    ------------------------------------------------------
import:     from AS13335 accept AS-CLOUDFLARE
export:     to AS13335 announce AS-ARCOLINK
import-via:   AS34307 from AS-ANY accept ANY
export-via:   AS34307 to AS-ANY announce AS-ARCOLINK
import:     from AS6939 accept AS-HURRICANE
export:     to AS6939 announce AS-ARCOLINK
import:     from AS20495 accept AS-WEDARE
export:     to AS20495 announce AS-ARCOLINK
import:     from AS714 accept AS-APPLE
export:     to AS714 announce AS-ARCOLINK
import:     from AS19679 accept AS-DROPBOX
export:     to AS19679 announce AS-ARCOLINK
import:     from AS49544 accept AS-INTERACTIVE3D
export:     to AS49544 announce AS-ARCOLINK
import:     from AS32934 accept AS-FACEBOOK
export:     to AS32934 announce AS-ARCOLINK
import-via:   afi ipv6.unicast AS34307 from AS-ANY accept ANY
export-via:   afi ipv6.unicast AS34307 to AS-ANY announce AS-ARCOLINK
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49544 accept AS-INTERACTIVE3D
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS49544 announce AS-ARCOLINK
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13335 accept AS-CLOUDFLARE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13335 announce AS-ARCOLINK
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 accept AS-HURRICANEV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 announce AS-ARCOLINK
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20495 accept AS-WEDARE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20495 announce AS-ARCOLINK
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS714 accept AS-APPLE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS714 announce AS-ARCOLINK
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS19679 accept AS-DROPBOX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS19679 announce AS-ARCOLINK
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS32934 accept AS-FACEBOOK
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS32934 announce AS-ARCOLINK
remarks:    ------------------------------------------------------
remarks:    NAMEX
remarks:    ------------------------------------------------------
import-via:   AS196959 from AS-ANY accept ANY
export-via:   AS196959 to AS-ANY announce AS-ARCOLINK
import:     from AS8075 accept AS-MICROSOFT
export:     to AS8075 announce AS-ARCOLINK
import:     from AS8234 accept AS8234
export:     to AS8234 announce AS-ARCOLINK
import:     from AS210278 accept AS-SKYIT
export:     to AS210278 announce AS-ARCOLINK
import:     from AS6939 accept AS-HURRICANE
export:     to AS6939 announce AS-ARCOLINK
import:     from AS3269 accept AS3269
export:     to AS3269 announce AS-ARCOLINK
import:     from AS32934 accept AS-FACEBOOK
export:     to AS32934 announce AS-ARCOLINK
import:     from AS30722 accept AS-VF-IT
export:     to AS30722 announce AS-ARCOLINK
import-via:   afi ipv6.unicast AS196959 from AS-ANY accept ANY
export-via:   afi ipv6.unicast AS196959 to AS-ANY announce AS-ARCOLINK
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8075 accept AS-MICROSOFT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8075 announce AS-ARCOLINK
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS210278 accept AS-SKYIT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS210278 announce AS-ARCOLINK
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 accept AS-HURRICANE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 announce AS-ARCOLINK
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS32934 accept AS-FACEBOOK
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS32934 announce AS-ARCOLINK
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS30722 accept AS-VF-IT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS30722 announce AS-ARCOLINK
remarks:    ------------------------------------------------------
remarks:    Routing and peering requests: peering@arcolink.it
remarks:    NOC Contact: noc@arcolink.it
remarks:    Spam and Abuse issues: abuse@arcolink.it
remarks:    PeeringDB: https://as51333.peeringdb.com
remarks:    ------------------------------------------------------
admin-c:    NNA25-RIPE
tech-c:     NNA25-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ARCOLINK-MNT
created:    2020-10-27T09:31:39Z
last-modified: 2024-02-09T17:24:11Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-NS215-RIPE
org-name:    Arcolink Telecomunicazioni S.r.l.
country:    IT
org-type:    LIR
address:    Via Partigiani d'Italia 79
address:    50053
address:    Empoli (FI)
address:    ITALY
phone:     +3905711891808
fax-no:     +3905711891809
admin-c:    NNA25-RIPE
abuse-c:    NNA25-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    ARCOLINK-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ARCOLINK-MNT
created:    2014-03-25T09:34:07Z
last-modified: 2022-02-02T12:11:29Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Arcolink NOC
org:      ORG-NS215-RIPE
address:    Via Partigiani d'Italia 79
address:    50053 Empoli (FI)
nic-hdl:    NNA25-RIPE
abuse-mailbox: abuse@arcolink.it
mnt-by:     ARCOLINK-MNT
created:    2014-09-02T09:32:29Z
last-modified: 2021-12-30T15:02:35Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]