| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.204.175.38 (lg) / ec2-34-204-175-38.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22cc:af26::22cc:af26 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MATRONIX-AS AS51310

as-block:    AS47104 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS51310
as-name:    MATRONIX-AS
org:      ORG-MMM2-RIPE
import:     from AS41511 accept ANY
export:     to AS41511 announce AS51310
import:     from AS13000 accept ANY
export:     to AS13000 announce AS51310
admin-c:    MM24617-RIPE
tech-c:     MM24617-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     LEON-MNT
mnt-by:     MNT-MATRONIX
created:    2010-07-20T15:20:39Z
last-modified: 2018-09-04T10:52:46Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-LSzo6-RIPE

organisation:  ORG-MMM2-RIPE
org-name:    MATRONIX Marcin Moczulski
org-type:    OTHER
address:    UL. 1 Maja 10, 43-250 PAW?OWICE, PL
abuse-c:    AR21720-RIPE
mnt-ref:    LEON-MNT
mnt-by:     LEON-MNT
mnt-ref:    MNT-MATRONIX
mnt-by:     MNT-MATRONIX
created:    2010-06-07T12:39:40Z
last-modified: 2014-07-24T00:12:45Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Marcin Moczulski
address:    MATRONIX Marcin Moczulski
address:    ul. 1 Maja 10
address:    43-250 Paw?owice
address:    POLAND
phone:     +48324418444
nic-hdl:    MM24617-RIPE
mnt-by:     LEON-MNT
mnt-by:     MNT-MATRONIX
created:    2010-06-07T12:14:04Z
last-modified: 2017-10-30T22:09:59Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]