| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.24.209 (lg) / ec2-3-238-24-209.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:18d1::3ee:18d1 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASSUTYRIN AS51279

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS51279
as-name:    ASSUTYRIN
org:      ORG-SUTY1-RIPE
import:     from AS51528 action pref=200; accept ANY
import:     from AS30777 action pref=300; accept ANY
import:     from AS50581 action pref=1; accept ANY
export:     to AS51528 announce AS-SUBNET
export:     to AS30777 announce AS-SUBNET
export:     to AS50581 announce AS-SUBNET
admin-c:    SUTY1-RIPE
tech-c:     SUTY1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SUTYRIN-MNT
created:    2010-07-09T09:21:16Z
last-modified: 2018-09-04T10:52:34Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-Vs35-RIPE

organisation:  ORG-SUTY1-RIPE
org-name:    PP Sutyrin Boris Viktorovich
org-type:    OTHER
address:    Victory street, the house 75, apartment 26, the city of Zaporozhye, Ukraine
abuse-c:    AR30622-RIPE
mnt-ref:    SUTYRIN-MNT
mnt-by:     SUTYRIN-MNT
created:    2010-06-24T10:03:48Z
last-modified: 2014-11-17T22:48:59Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Sutyrin Boris Viktorovich
address:    Victory street, the house 75, apartment 26, the city of Zaporozhye, Ukraine
phone:     +380612369910
nic-hdl:    SUTY1-RIPE
mnt-by:     SUTYRIN-MNT
created:    2010-06-24T09:58:50Z
last-modified: 2010-06-24T10:01:48Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]