| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.24.209 (lg) / ec2-3-238-24-209.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:18d1::3ee:18d1 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  budovit AS51276

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS51276
as-name:    budovit
import:     from AS60781 action pref=110; accept ANY
export:     to AS60781 announce AS51276
import:     from AS174 action pref=100; accept ANY
export:     to AS174 announce AS51276
org:      ORG-LRS1-RIPE
admin-c:    SN6102-RIPE
tech-c:     SN6102-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     COMPROJECT
created:    2010-07-08T12:55:20Z
last-modified: 2018-09-24T12:33:39Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-MSL1-RIPE

organisation:  ORG-LRS1-RIPE
org-name:    Limited Responsibility Society "KomProektServis"
org-type:    OTHER
address:    ShengLong Trading Development (HK) Co., Limited
address:    FLAT/RM 2712 27/F TAK YING HOUSE TAK LONG ESTATE KAI TAK SITE 1B KOWLOON CITY
phone:     +420246019110
phone:     +420776780228
abuse-c:    SN6102-RIPE
mnt-by:     COMPROJECT
mnt-ref:    COMPROJECT
created:    2010-05-25T14:22:34Z
last-modified: 2022-03-10T12:51:41Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Supervisor NOC
admin-c:    ZALA
tech-c:     ZALA
address:    ShengLong Trading Development (HK) Co., Limited
address:    FLAT/RM 2712 27/F TAK YING HOUSE TAK LONG ESTATE KAI TAK SITE 1B KOWLOON CITY
abuse-mailbox: abuse@web3.tv
nic-hdl:    SN6102-RIPE
mnt-by:     COMPROJECT
created:    2016-10-20T21:08:18Z
last-modified: 2022-03-10T12:53:13Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]