| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 107.21.85.250 (lg) / ec2-107-21-85-250.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6b15:55fa::6b15:55fa (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  COUNTYBB AS51263

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-12-09T08:21:17Z
last-modified: 2021-12-09T08:21:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS51263
as-name:    COUNTYBB
org:      ORG-CBL2-RIPE
import:     from AS44671 accept ANY
import:     from AS6939 accept ANY
export:     to AS44671 announce AS51263
import:     from AS28697 accept ANY
import:     from AS41847 accept ANY
import:     from AS57315 accept ANY
import:     from AS8330 accept AS-LONAP
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS28697 announce AS51263
export:     to AS41847 announce AS51263
export:     to AS57315 announce AS51263
export:     to AS8330 announce AS51263
export:     to AS174 announce AS51263
export:     to AS6939 announce AS51263
admin-c:    TR2476-RIPE
tech-c:     SL5249-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     COUNTYBB-MNT
created:    2010-07-05T15:54:10Z
last-modified: 2019-01-24T13:10:53Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-CBL2-RIPE
org-name:    County Broadband Ltd
country:    GB
org-type:    LIR
address:    Old Bourchiers Hall
        New Road
address:    CO6 3QU
address:    Aldham
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +441376562002
fax-no:     +448454005001
admin-c:    SL5249-RIPE
admin-c:    LF1957-RIPE
admin-c:    TR2476-RIPE
abuse-c:    AR17575-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    COUNTYBB-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     COUNTYBB-MNT
created:    2010-03-29T11:58:46Z
last-modified: 2020-12-16T13:31:47Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Stewart Larner
address:    County Broadband Ltd, Old Bourchiers Hall, New Road, Aldham, Essex, CO6 3QU
org:      ORG-CBL2-RIPE
phone:     +442031957195
nic-hdl:    SL5249-RIPE
mnt-by:     COUNTYBB-MNT
created:    2010-06-01T15:11:51Z
last-modified: 2019-03-28T09:45:34Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Vlad Velicka
address:    County Broadband Ltd, Old Bourchiers Hall, New Road, Aldham, Essex, CO6 3QU
org:      ORG-CBL2-RIPE
phone:     +441376562002
nic-hdl:    TR2476-RIPE
mnt-by:     COUNTYBB-MNT
created:    2010-06-01T10:42:52Z
last-modified: 2019-03-28T09:44:23Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]