| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.205.26.39 (lg) / ec2-18-205-26-39.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cd:1a27::12cd:1a27 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CERIZ AS51257

as-block:    AS50893 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-07-20T14:43:26Z
last-modified: 2023-07-20T14:43:26Z
source:     RIPE


aut-num:    AS51257
as-name:    CERIZ
org:      ORG-CS398-RIPE
import:     from AS34019 accept ANY
export:     to AS34019 announce AS51257
import:     from AS39605 accept ANY
export:     to AS39605 announce AS51257
admin-c:    JN2000-RIPE
tech-c:     JN2000-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-CERIZ
created:    2016-01-05T10:49:07Z
last-modified: 2018-09-04T11:43:40Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-CS398-RIPE
org-name:    CERIZ SASU
country:    FR
org-type:    LIR
address:    16, rue Ampre
address:    95300
address:    Pontoise
address:    FRANCE
phone:     +33619312714
admin-c:    JN2000-RIPE
tech-c:     JN2000-RIPE
abuse-c:    AR34863-RIPE
mnt-ref:    MNT-CERIZ
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-CERIZ
created:    2016-01-04T14:42:36Z
last-modified: 2023-06-01T11:22:13Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Nicolle Jerome
address:    Ste. CERIZ C/O SOMAG
address:    16, rue Ampre
address:    95300 Pontoise
address:    FRANCE
phone:     +33619312714
remarks:
remarks:    PGPKEY-06A68A1B
nic-hdl:    JN2000-RIPE
mnt-by:     MNT-CERIZ
created:    2010-02-18T15:51:16Z
last-modified: 2015-03-13T12:02:57Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]