| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.153.73.72 (lg) / ec2-35-153-73-72.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2399:4948::2399:4948 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  FREEM AS51207

as-block:    AS47104 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS51207
as-name:    FREEM
org:      ORG-FMS4-RIPE
import:     from AS12322 accept ANY
export:     to AS12322 announce AS51207
admin-c:    APfP1-RIPE
tech-c:     TPfP1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     FREEM-MNT
created:    2011-12-14T10:24:56Z
last-modified: 2017-11-15T12:23:26Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-FMS4-RIPE
org-name:    Free Mobile SAS
org-type:    LIR
address:    8, rue de la Ville L'Eveque
address:    75008
address:    Paris
address:    FRANCE
phone:     +33173502000
fax-no:     +33173922555
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    FREEM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     FREEM-MNT
admin-c:    TCP8-RIPE
admin-c:    ACP23-RIPE
abuse-c:    ACP23-RIPE
created:    2011-11-03T14:11:01Z
last-modified: 2018-11-04T19:56:35Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Administrative Person for Proxad
address:    8 rue de la ville l'eveque
address:    75008 PARIS
remarks:    Le whois ne permet pas d'identifer l'utilisateur de l'IP
phone:     +33 1 73 50 20 00
nic-hdl:    APfP1-RIPE
mnt-by:     PROXAD-MNT
created:    2011-06-14T08:55:33Z
last-modified: 2011-06-14T08:58:54Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Technical Person for Proxad
address:    8 rue de la ville l'eveque
address:    75008 PARIS
remarks:    Le whois ne permet pas d'identifer l'utilisateur de l'IP
phone:     +33 1 73 50 20 00
nic-hdl:    TPfP1-RIPE
mnt-by:     PROXAD-MNT
created:    2011-06-14T08:57:22Z
last-modified: 2011-06-14T08:59:06Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]