| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.13.53 (lg) / ec2-3-236-13-53.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:d35::3ec:d35 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  magellan-AS AS51176

as-block:    AS47104 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-29T07:18:47Z
last-modified: 2020-10-29T07:18:47Z
source:     RIPE


aut-num:    AS51176
as-name:    magellan-AS
org:      ORG-mnG2-RIPE
import:     from AS43911 accept any
import:     from AS9033 accept any
export:     to AS43911 announce AS51176
export:     to AS9033 announce AS51176
admin-c:    PERA2-RIPE
tech-c:     PERA2-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MAGELLAN-MNT
created:    2011-07-14T07:52:44Z
last-modified: 2018-09-04T11:03:53Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-mnG2-RIPE
org-name:    magellan netzwerke GmbH
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Albin-Koebis-Str. 5
address:    51147
address:    Koeln
address:    GERMANY
phone:     +492203922630
fax-no:     +4922039226399
mnt-ref:    MAGELLAN-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MAGELLAN-MNT
abuse-c:    mgln1-RIPE
created:    2011-07-11T13:48:22Z
last-modified: 2020-12-16T12:55:31Z
source:     RIPE # Filtered
admin-c:    BIRK3-RIPE
admin-c:    PERA2-RIPE

person:     Fabian Noeldgen
address:    magellan netzwerke GmbH
address:    Max-Reichpietsch-Str. 2
address:    D-51147 Koeln
address:    Germany
phone:     +49-2203-92263-0
nic-hdl:    PERA2-RIPE
mnt-by:     MAGELLAN-MNT
created:    2013-11-04T11:50:36Z
last-modified: 2013-11-04T11:50:36Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]