| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.172.230.154 (lg) / ec2-35-172-230-154.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:23ac:e69a::23ac:e69a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CASAATCSERVIZI-AS AS51139

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS51139
as-name:    CASAATCSERVIZI-AS
remarks:    Casa ATC Servizi Autonomous System
org:      ORG-GS63-RIPE
import:     from AS12874 accept ANY
export:     to AS12874 announce AS51139
import:     from AS1267 accept ANY
export:     to AS1267 announce AS51139
admin-c:    GGB50-RIPE
tech-c:     GGB50-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-CASAATCSERVIZI
created:    2010-06-08T11:01:12Z
last-modified: 2021-04-11T13:03:34Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-GS63-RIPE
org-name:    CASA ATC SERVIZI SRL
country:    IT
org-type:    LIR
address:    Corso Dante 14
address:    10134
address:    Torino
address:    ITALY
phone:     +390113130678
fax-no:     +390113130488
abuse-c:    AR15784-RIPE
mnt-ref:    MNT-CASAATCSERVIZI
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-CASAATCSERVIZI
created:    2010-03-19T15:01:39Z
last-modified: 2020-12-16T13:14:58Z
source:     RIPE # Filtered

person:     GUIDO GIULIO BOARELLI
address:    Corso Dante 14
phone:     +390113130678
nic-hdl:    GGB50-RIPE
mnt-by:     CASAATCSERVIZI
created:    2017-02-21T08:27:13Z
last-modified: 2017-02-21T08:27:13Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]