| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.157.152 (lg) / ec2-18-207-157-152.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:9d98::12cf:9d98 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  INTERROS-AS AS51138

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS51138
as-name:    INTERROS-AS
org:      ORG-INT3-RIPE
import:     from AS8359 accept ANY
export:     to AS8359 announce AS51138
import:     from AS42291 accept ANY
export:     to AS42291 announce AS51138
admin-c:    EO2410-RIPE
tech-c:     SKS59-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     INTERROS-MNT
created:    2020-07-07T13:57:58Z
last-modified: 2020-11-16T18:03:00Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-RRIf1-RIPE

organisation:  ORG-INT3-RIPE
org-name:    "Holding Company Interros" (LLC)
org-type:    OTHER
address:    9, Bolshaya Yakimanka str.
address:    119180, Moscow
address:    Russian Federation
phone:     +7 495 785 63 63
fax-no:     +7 495 785 63 64
abuse-c:    CIHC1-RIPE
admin-c:    EO2410-RIPE
tech-c:     SKS59-RIPE
mnt-ref:    INTERROS-MNT
mnt-ref:    ROSNIIROS-MNT
mnt-by:     INTERROS-MNT
created:    2005-10-20T10:02:09Z
last-modified: 2018-10-26T10:17:24Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Evgeniy Orlov
address:    "Holding Company Interros" (LLC)
address:    9, Bolshaya Yakimanka str.
address:    119180, Moscow
address:    Russian Federation
phone:     +7 495 785 63 63
org:      ORG-INT3-RIPE
nic-hdl:    EO2410-RIPE
mnt-by:     INTERROS-MNT
created:    2018-10-24T14:07:07Z
last-modified: 2018-10-24T14:07:07Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Smorodinov Konstantin S.
address:    "Holding Company Interros" (LLC)
address:    9, Bolshaya Yakimanka str.
address:    119180, Moscow
address:    Russian Federation
phone:     +7 495 785 63 63
org:      ORG-INT3-RIPE
nic-hdl:    SKS59-RIPE
mnt-by:     INTERROS-MNT
created:    2018-10-24T13:47:23Z
last-modified: 2018-10-24T13:53:20Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]