| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.205.26.39 (lg) / ec2-18-205-26-39.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cd:1a27::12cd:1a27 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  LNET-AS AS51127

as-block:    AS50893 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-07-20T14:43:26Z
last-modified: 2023-07-20T14:43:26Z
source:     RIPE


aut-num:    AS51127
as-name:    LNET-AS
org:      ORG-WuSG1-RIPE
import:     from AS29140 accept ANY
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS29140 announce AS51127
export:     to AS174 announce AS51127
admin-c:    LNAR1-RIPE
tech-c:     LNNR1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-LAHNNET
created:    2010-06-04T11:30:12Z
last-modified: 2021-07-02T13:44:54Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-WuSG1-RIPE
org-name:    Wyneken und Schaefer GbR
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Marbacher Weg 15
address:    35037
address:    Marburg
address:    GERMANY
phone:     +496421924160
fax-no:     +496421924165
abuse-c:    AR14643-RIPE
mnt-ref:    MNT-LAHNNET
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-LAHNNET
admin-c:    LNAR1-RIPE
created:    2010-06-02T12:54:01Z
last-modified: 2021-07-02T13:44:54Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Lahn.net Administrative Role
nic-hdl:    LNAR1-RIPE
mnt-by:     MNT-LAHNNET
address:    Wyneken und Schaefer GbR - Lahn.net
address:    Julian Wyneken
address:    Marbacher Weg 15
address:    35037 Marburg
address:    GERMANY
admin-c:    MS21706-RIPE
admin-c:    JUW2-RIPE
created:    2021-07-02T12:44:48Z
last-modified: 2021-07-02T12:44:48Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Lahn.net NOC Role
nic-hdl:    LNNR1-RIPE
mnt-by:     MNT-LAHNNET
address:    Wyneken und Schaefer GbR - Lahn.net
address:    Julian Wyneken
address:    Marbacher Weg 15
address:    35037 Marburg
address:    GERMANY
tech-c:     ASHM2-RIPE
tech-c:     RH1
tech-c:     MW9865-RIPE
created:    2021-07-02T12:44:59Z
last-modified: 2021-07-02T12:44:59Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]