| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.211.117.197 (lg) / ec2-44-211-117-197.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cd3:75c5::2cd3:75c5 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  HLL-AS AS51115

as-block:    AS50893 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-07-20T14:43:26Z
last-modified: 2023-07-20T14:43:26Z
source:     RIPE


aut-num:    AS51115
as-name:    HLL-AS
org:      ORG-LA267-RIPE
import:     from AS197068 accept ANY
export:     to AS197068 announce AS51115
admin-c:    QL-RIPE
tech-c:     QL-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-QRATOR-LIR
created:    2010-06-03T08:46:41Z
last-modified: 2023-05-29T10:06:12Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-LA267-RIPE
org-name:    HLL LLC
country:    RU
org-type:    LIR
address:    1-y Magistralnyy tupik 5A, Suite D/304
address:    123290
address:    Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +74953746978
abuse-c:    AR16870-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-QRATOR-LIR
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-QRATOR-LIR
created:    2010-04-23T08:29:06Z
last-modified: 2020-12-16T13:01:54Z
source:     RIPE # Filtered

role:      HLL
address:    1-y Magistralnyy tupik 5A, Suite D/304
address:    Moscow 123290
address:    Russian Federation
org:      ORG-LA267-RIPE
admin-c:    LA27-RIPE
tech-c:     DS22641-RIPE
tech-c:     AZ2391-RIPE
nic-hdl:    QL-RIPE
mnt-by:     MNT-QRATOR-LIR
created:    2015-11-07T19:21:50Z
last-modified: 2023-05-29T13:32:18Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]