| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.229.124.74 (lg) / ec2-3-229-124-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e5:7c4a::3e5:7c4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  idomtechnologies-as AS51110

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS51110
as-name:    idomtechnologies-as
org:      ORG-IT21-RIPE
import:     from AS3215 accept AS3215
export:     to AS3215 announce AS51110
import:     from AS21351 accept AS21351
export:     to AS21351 announce AS51110
import:     from AS6774 accept AS6774
export:     to AS6774 announce AS51110
admin-c:    LOIC1-RIPE
tech-c:     LOIC1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     loicpicard-mnt
created:    2010-06-02T13:19:46Z
last-modified: 2018-09-04T10:51:35Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-IT21-RIPE
org-name:    IDOM TECHNOLOGIES SAS
country:    FR
org-type:    LIR
address:    7 Rue Henri CORNU
address:    97490
address:    Sainte Clotilde
address:    FRANCE
phone:     +262262409393
fax-no:     +262262281765
mnt-ref:    loicpicard-mnt
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     loicpicard-mnt
admin-c:    LOIC1-RIPE
admin-c:    ROM1-RIPE
abuse-c:    IID9-RIPE
created:    2008-05-15T09:08:19Z
last-modified: 2020-12-16T13:07:03Z
source:     RIPE # Filtered

person:     loic picard
address:    IDom technologies 7, rue henri cornu 97400 ste-clotilde Reunion island (FRANCE)
phone:     +262 262 40 93 95
nic-hdl:    LOIC1-RIPE
mnt-by:     idom-pole-secu-mnt
created:    2008-07-31T05:45:20Z
last-modified: 2017-10-30T22:02:15Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]