| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.206.48.243 (lg) / ec2-18-206-48-243.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12ce:30f3::12ce:30f3 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Rewolucja-net AS51101

as-block:    AS50893 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-07-20T14:43:26Z
last-modified: 2023-07-20T14:43:26Z
source:     RIPE


aut-num:    AS51101
as-name:    Rewolucja-net
org:      ORG-MKTA6-RIPE
import:     from AS39869 accept ANY
import:     from AS5617 accept ANY
export:     to AS39869 announce AS51101
export:     to AS5617 announce AS51101
admin-c:    MK8185-RIPE
tech-c:     MK8185-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     pl-rewolucja-net-1-mnt
created:    2010-06-01T11:46:57Z
last-modified: 2018-09-04T10:51:31Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-MKTA6-RIPE
org-name:    Marceli Kaczo trading as Rewolucja-NET
country:    PL
org-type:    LIR
address:    Podlesie 3a
address:    42-700
address:    Sadow
address:    POLAND
phone:     +48 34 351 49 54
admin-c:    PS21352-RIPE
tech-c:     PS21352-RIPE
abuse-c:    AR43778-RIPE
mnt-ref:    pl-rewolucja-net-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     pl-rewolucja-net-1-mnt
created:    2017-11-08T08:06:26Z
last-modified: 2021-08-18T08:33:53Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Marceli Kaczor
address:    Rewolucja-Net
address:    ul. Podlesie 3A
address:    42-700 Sadow
address:    POLAND
phone:     +48 034 3564251
phone:     +48 606 430807
nic-hdl:    MK8185-RIPE
mnt-by:     TPNET
created:    2009-03-24T12:40:57Z
last-modified: 2010-03-03T08:00:20Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]