| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.205.26.39 (lg) / ec2-18-205-26-39.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cd:1a27::12cd:1a27 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MABNA AS51074

as-block:    AS50893 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-07-20T14:43:26Z
last-modified: 2023-07-20T14:43:26Z
source:     RIPE


aut-num:    AS51074
as-name:    MABNA
org:      ORG-GEMC1-RIPE
import:     from AS12880 action pref=100; accept ANY
import:     from AS35766 action pref=100; accept ANY
import:     from AS44244 action pref=100; accept ANY
import:     from AS43754 action pref=100; accept ANY
import:     from AS41689 action pref=100; accept ANY
import:     from AS16320 action pref=100; accept ANY
import:     from AS15907 action pref=100; accept AS15907
import:     from AS60407 action pref=100; accept AS60407
import:     from AS203247 action pref=100; accept AS203247
import:     from AS205176 action pref=100; accept AS205176
import:     from AS205176 action pref=100; accept AS205176 AS62238
import:     from AS50177 action pref=100; accept AS50177
import:     from AS50114 action pref=100; accept AS50114
import:     from AS52196 action pref=100; accept AS52196
import:     from AS44400 action pref=100; accept <^AS44400+>
import:     from AS41856 action pref=100; accept AS41856
import:     from AS205550 action pref=100; accept AS20550
import:     from AS59501 action pref=100; accept AS59501
import:     from AS61055 action pref=100; accept AS61055
import:     from AS57292 action pref=100; accept AS57292
import:     from AS60183 action pref=100; accept AS60183
import:     from AS60183 action pref=100; accept AS60183 AS57292
import:     from AS51488 action pref=100; accept AS51488
import:     from AS49148 action pref=100; accept AS49148
import:     from AS51119 action pref=100; accept AS51119
import:     from AS21170 action pref=100; accept AS21170
import:     from AS59708 action pref=100; accept AS59708
import:     from AS49796 action pref=100; accept AS49796
import:     from AS206596 action pref=100; accept AS206596
import:     from AS39571 action pref=100; accept AS39571
import:     from AS208246 action pref=100; accept AS208246
import:     from AS57067 action pref=100; accept AS57067
import:     from AS205837 action pref=100; accept AS205837
import:     from AS44531 action pref=100; accept AS44531
import:     from AS204781 action pref=100; accept AS204781
import:     from AS41881 action pref=100; accept AS41881
import:     from AS42907 action pref=100; accept AS42907
import:     from AS39074 action pref=100; accept AS39074
import:     from AS57986 action pref=100; accept AS57986
import:     from AS42043 action pref=100; accept AS42043
import:     from AS205588 action pref=100; accept AS205588
import:     from AS205643 action pref=100; accept AS205643
import:     from AS58169 action pref=100; accept AS58169
import:     from AS212978 action pref=100; accept AS212978
import:     from AS13231 action pref=100; accept AS13231
import:     from AS42143 action pref=100; accept AS42143
import:     from AS56375 action pref=100; accept AS56375
import:     from AS59431 action pref=100; accept AS59431
import:     from AS41620 action pref=100; accept AS41620
import:     from AS62039 action pref=100; accept AS62039
import:     from AS49517 action pref=100; accept AS49517
import:     from AS61173 action pref=100; accept AS61173
import:     from AS57235 action pref=100; accept AS57235
import:     from AS212355 action pref=100; accept AS212355
import:     from AS206862 action pref=100; accept AS206862
import:     from AS62265 action pref=100; accept AS62265
import:     from AS208675 action pref=100; accept AS208675
import:     from AS57497 action pref=100; accept AS57497
export:     to AS12880 announce AS-GEM
export:     to AS35766 announce AS-GEM
export:     to AS44244 announce AS-GEM
export:     to AS51488 announce AS-GEM
export:     to AS49148 announce AS-GEM
export:     to AS15907 announce AS-GEM
export:     to AS205550 announce AS-GEM
export:     to AS41689 announce AS-GEM
export:     to AS60407 announce AS-GEM
export:     to AS50177 announce AS-GEM
export:     to AS59501 announce AS-GEM
export:     to AS52196 announce AS-GEM
export:     to AS44400 announce AS-GEM
export:     to AS41856 announce AS-GEM
export:     to AS51119 announce AS-GEM
export:     to AS61055 announce AS-GEM
export:     to AS57292 announce AS-GEM
export:     to AS21170 announce AS-GEM
export:     to AS16320 announce AS-GEM
export:     to AS49796 announce AS-GEM
export:     to AS205176 announce AS-GEM
export:     to AS43754 announce AS-GEM
export:     to AS59708 announce AS-GEM
export:     to AS50114 announce AS-GEM
export:     to AS206596 announce AS-GEM
export:     to AS39571 announce AS-GEM
export:     to AS208246 announce AS-GEM
export:     to AS57067 announce AS-GEM
export:     to AS205837 announce AS-GEM
export:     to AS44531 announce AS-GEM
export:     to AS204781 announce AS-GEM
export:     to AS205643 announce AS-GEM
default:    To AS12880 action pref=100; networks ANY
admin-c:    ME636-RIPE
tech-c:     ME636-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-MABNA
created:    2010-05-27T06:12:04Z
last-modified: 2023-08-28T10:11:34Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-GEMC1-RIPE
org-name:    GOSTARESH-E-ERTEBATAT-E MABNA COMPANY (Private Joint Stock)
country:    IR
org-type:    LIR
address:    Unit 802 - Marjan Tower - North Mofatteh St.
address:    1588964474
address:    Tehran
address:    IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
phone:     +982187666
fax-no:     +982187665656
admin-c:    PG8150-RIPE
admin-c:    ME636-RIPE
tech-c:     ME636-RIPE
abuse-c:    MCNR1-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-MABNA
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-MABNA
created:    2010-03-16T13:02:50Z
last-modified: 2020-12-16T13:16:34Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Mohammad Esmi
address:    Unit 802 - Marjan Tower - North Mofatteh St.
phone:     +982187666
fax-no:     +982187665656
mnt-by:     MNT-MABNA
nic-hdl:    ME636-RIPE
created:    2010-04-28T06:13:17Z
last-modified: 2017-10-30T22:09:32Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]