| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.171.74 (lg) / ec2-44-200-171-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:ab4a::2cc8:ab4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  LANDTECH-AS AS51060

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS51060
as-name:    LANDTECH-AS
org:      ORG-LSSZ3-RIPE
import:     from AS49895 accept ANY
import:     from AS48850 accept ANY
import:     from AS201054 accept ANY
import:     from AS29535 accept ANY
import:     from AS5617 accept ANY
import:     from AS3257 accept ANY
import:     from AS50607 accept ANY
export:     to AS49895 announce AS51060
export:     to AS48850 announce AS51060
export:     to AS201054 announce AS51060
export:     to AS29535 announce AS51060
export:     to AS5617 announce AS51060
export:     to AS3257 announce AS51060
export:     to AS50607 announce AS51060
admin-c:    SZ1877-RIPE
tech-c:     SZ1877-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     LEON-MNT
mnt-by:     MNT-LANDTECH
mnt-by:     WAREFN-MNT
created:    2010-05-25T13:26:04Z
last-modified: 2018-09-04T10:51:16Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-LSSZ3-RIPE
org-name:    LandTech Sp. z.o.o.
country:    PL
org-type:    LIR
address:    Henryka Siemiradzkiego 25
address:    05-820
address:    Piastow
address:    POLAND
phone:     +48222660000
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-LANDTECH
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-LANDTECH
admin-c:    MP26373-RIPE
admin-c:    KASE1-RIPE
admin-c:    SZ1877-RIPE
abuse-c:    NOC182-RIPE
created:    2014-02-21T16:35:21Z
last-modified: 2020-12-16T12:59:11Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Stanislaw Zawadzki
address:    Henryka Siemiradzkiego 25, 05-820 Piastow, PL
phone:     +48 785 621 656
nic-hdl:    SZ1877-RIPE
mnt-by:     LEON-MNT
mnt-by:     MNT-LANDTECH
created:    2010-04-27T12:00:12Z
last-modified: 2019-02-01T13:14:50Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]