| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.76.25 (lg) / ec2-3-239-76-25.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:4c19::3ef:4c19 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  KAUST-AS1 AS50999

as-block:    AS50893 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-07-20T14:43:26Z
last-modified: 2023-07-20T14:43:26Z
source:     RIPE


aut-num:    AS50999
as-name:    KAUST-AS1
org:      ORG-KAUo2-RIPE
import:     from AS3549 accept ANY
import:     from AS35819 accept ANY
export:     to AS3549 announce AS50999
export:     to AS35819 announce AS50999
admin-c:    SMD1-RIPE
tech-c:     TRE45-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-KAUST-RIPE-ADMIN
created:    2010-05-12T06:32:23Z
last-modified: 2018-09-04T10:50:51Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-KAUo2-RIPE
org-name:    King Abdullah University of Science and Technology
country:    SA
org-type:    LIR
address:    4700 King Abdullah University of Science and Technology
address:    23955-6900
address:    Thuwal
address:    SAUDI ARABIA
phone:     +966544701011
fax-no:     +966128020020
abuse-c:    AC24662-RIPE
mnt-ref:    MNT-KAUST-RIPE-ADMIN
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-KAUST-RIPE-ADMIN
admin-c:    KS10433-RIPE
admin-c:    KM7620-RIPE
created:    2009-10-23T13:09:35Z
last-modified: 2020-12-16T13:04:41Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Kevin Sale
address:    4700 King Abdullah University of Science and Technology
phone:     +966544701154
nic-hdl:    SMD1-RIPE
mnt-by:     MNT-KAUST-RIPE-ADMIN
created:    2009-11-04T20:00:21Z
last-modified: 2020-03-02T07:03:13Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Tareck R. Elass
address:    4700 King Abdullah University of Science and Technology
phone:     +966 54 470 0800
nic-hdl:    TRE45-RIPE
created:    2009-11-04T20:04:26Z
last-modified: 2020-06-04T10:02:07Z
source:     RIPE
mnt-by:     MNT-KAUST-RIPE-ADMIN
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]