| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.84.132.40 (lg) / ec2-3-84-132-40.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:354:8428::354:8428 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ZD-Net AS50993

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-12-09T08:21:17Z
last-modified: 2021-12-09T08:21:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS50993
as-name:    ZD-Net
org:      ORG-ZA6-RIPE
import:     from AS15694 accept any
export:     to AS15694 announce AS50993
import:     from AS35491 accept any
export:     to AS35491 announce AS50993
admin-c:    PW1738-RIPE
tech-c:     PW1738-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ATMAN-MNT
mnt-by:     ZDNet-MNT
created:    2010-05-10T15:16:59Z
last-modified: 2018-09-04T10:50:49Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-AS25-RIPE

organisation:  ORG-ZA6-RIPE
org-name:    ZDNET Miller Woszczak SJ
org-type:    OTHER
descr:     ZDNet
address:    ul. Rewolucji 1905 r. nr 4
address:    90-273
address:    Lodz
address:    POLAND
phone:     +48 42 6398560
abuse-c:    AR26758-RIPE
mnt-ref:    ATMAN-MNT
mnt-ref:    ZDNet-MNT
mnt-by:     ATMAN-MNT
mnt-by:     ZDNet-MNT
created:    2004-07-02T13:42:58Z
last-modified: 2018-03-17T22:54:42Z
source:     RIPE # Filtered

person:     PIOTR WOSZCZAK
address:    ZDNET s.c.
address:    ZDUNSKA WOLA
address:    UL.POLNA 7
phone:     +48 601 279088
nic-hdl:    PW1738-RIPE
mnt-by:     TPNET
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2002-11-08T14:55:57Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]