| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.160.97 (lg) / ec2-18-207-160-97.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:a061::12cf:a061 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  URGENT-CURIER-AS AS50991

as-block:    AS50893 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-07-20T14:43:26Z
last-modified: 2023-07-20T14:43:26Z
source:     RIPE


aut-num:    AS50991
as-name:    URGENT-CURIER-AS
org:      ORG-CS736-RIPE
import:     from AS5606 action pref=100; accept ANY
import:     from AS21294 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8708 action pref=100; accept ANY
import:     from AS12302 action pref=100; accept ANY
export:     to AS5606 announce AS50991
export:     to AS21294 announce AS50991
export:     to AS8708 announce AS50991
export:     to AS12302 announce AS50991
admin-c:    BP929-RIPE
tech-c:     BP929-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     URGENT-CURIER-MNT
created:    2010-05-10T13:22:36Z
last-modified: 2022-04-05T10:19:23Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-IRMS1-RIPE

organisation:  ORG-CS736-RIPE
org-name:    CARGUS SRL
country:    RO
org-type:    OTHER
address:    Sos ATOMISTILOR Nr 99-115 Corp C1,
address:    Magurele, Ilfov, Romania
phone:     +40.727415419
admin-c:    BP929-RIPE
tech-c:     BP929-RIPE
abuse-c:    CS20237-RIPE
mnt-by:     URGENT-CURIER-MNT
mnt-ref:    URGENT-CURIER-MNT
created:    2022-03-24T22:02:36Z
last-modified: 2022-12-01T16:21:12Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Bogdan Prini
address:    CARGUS SRL
address:    Sos ATOMISTILOR Nr 99-115 Corp C1,
address:    Magurele, Ilfov, Romania
phone:     +40.727415419
nic-hdl:    BP929-RIPE
mnt-by:     URGENT-CURIER-MNT
created:    2010-05-11T09:03:38Z
last-modified: 2022-03-24T22:02:36Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]