| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.153.73.72 (lg) / ec2-35-153-73-72.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2399:4948::2399:4948 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  URGENT-CURIER-AS AS50991

as-block:    AS47104 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS50991
as-name:    URGENT-CURIER-AS
org:      ORG-UCS6-RIPE
import:     from AS5606 action pref=100; accept ANY
import:     from AS21294 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8708 action pref=100; accept ANY
import:     from AS12302 action pref=100; accept ANY
export:     to AS5606 announce AS50991
export:     to AS21294 announce AS50991
export:     to AS8708 announce AS50991
export:     to AS12302 announce AS50991
admin-c:    BP929-RIPE
tech-c:     BP929-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     URGENT-CURIER-MNT
created:    2010-05-10T13:22:36Z
last-modified: 2018-09-04T10:50:48Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-ATAS1-RIPE

organisation:  ORG-UCS6-RIPE
org-name:    Urgent Curier S.R.L.
org-type:    OTHER
address:    CAP. IVAN ANGHELACHE NR.5 M32, Sc. 1, Et.3, AP. 24
address:    Bucuresti Sector 5
address:    Romania
phone:     +40.727415419
abuse-c:    AR26514-RIPE
admin-c:    BP929-RIPE
tech-c:     BP929-RIPE
mnt-by:     URGENT-CURIER-MNT
mnt-ref:    URGENT-CURIER-MNT
created:    2010-05-07T10:23:57Z
last-modified: 2014-11-17T22:25:21Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Bogdan Prini
address:    Urgent Curier S.R.L.
address:    CAP. IVAN ANGHELACHE NR.5 M32, Sc. 1, Et.3, AP. 24
address:    Bucuresti Sector 5
phone:     +40.727415419
nic-hdl:    BP929-RIPE
mnt-by:     URGENT-CURIER-MNT
created:    2010-05-11T09:03:38Z
last-modified: 2010-05-11T09:03:38Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]