| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.175.248.25 (lg) / ec2-35-175-248-25.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:23af:f819::23af:f819 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SITABINFRA-NORDIC-AS AS50989

as-block:    AS47104 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS50989
as-name:    SITABINFRA-NORDIC-AS
org:      ORG-SI48-RIPE
import:     from AS6939 192.121.80.162 at 192.121.80.178 action pref = 120; accept ANY
import:     from AS6939 192.121.80.162 at 192.121.80.185 action pref = 120; accept ANY
import:     from AS6939 192.121.80.162 at 192.121.80.186 action pref = 120; accept ANY
import:     from AS8896 192.121.80.170 at 192.121.80.178 action pref = 120; accept ANY
import:     from AS8896 192.121.80.170 at 192.121.80.185 action pref = 120; accept ANY
import:     from AS8896 192.121.80.170 at 192.121.80.186 action pref = 120; accept ANY
import:     from AS12552 192.121.80.169 at 192.121.80.178 action pref = 120; accept ANY
import:     from AS12552 192.121.80.169 at 192.121.80.185 action pref = 120; accept ANY
import:     from AS12552 192.121.80.169 at 192.121.80.186 action pref = 120; accept ANY
import:     from AS13214 192.121.80.157 at 192.121.80.178 action pref = 120; accept ANY
import:     from AS13214 192.121.80.157 at 192.121.80.185 action pref = 120; accept ANY
import:     from AS13214 192.121.80.157 at 192.121.80.186 action pref = 120; accept ANY
import:     from AS16186 192.121.80.172 at 192.121.80.178 action pref = 120; accept ANY
import:     from AS16186 192.121.80.172 at 192.121.80.185 action pref = 120; accept ANY
import:     from AS16186 192.121.80.172 at 192.121.80.186 action pref = 120; accept ANY
import:     from AS25146 192.121.80.187 at 192.121.80.178 action pref = 120; accept ANY
import:     from AS25146 192.121.80.187 at 192.121.80.185 action pref = 120; accept ANY
import:     from AS25146 192.121.80.187 at 192.121.80.186 action pref = 120; accept ANY
import:     from AS28908 192.121.80.176 at 192.121.80.178 action pref = 120; accept ANY
import:     from AS28908 192.121.80.176 at 192.121.80.185 action pref = 120; accept ANY
import:     from AS28908 192.121.80.176 at 192.121.80.186 action pref = 120; accept ANY
import:     from AS31432 192.121.80.160 at 192.121.80.178 action pref = 120; accept ANY
import:     from AS31432 192.121.80.160 at 192.121.80.185 action pref = 120; accept ANY
import:     from AS31432 192.121.80.160 at 192.121.80.186 action pref = 120; accept ANY
import:     from AS31432 192.121.80.163 at 192.121.80.178 action pref = 120; accept ANY
import:     from AS31432 192.121.80.163 at 192.121.80.185 action pref = 120; accept ANY
import:     from AS31432 192.121.80.163 at 192.121.80.186 action pref = 120; accept ANY
import:     from AS33837 178.16.212.2 at 178.16.212.1 action pref = 120; accept AS-PRQ
import:     from AS43893 192.121.80.154 at 192.121.80.178 action pref = 120; accept ANY
import:     from AS43893 192.121.80.154 at 192.121.80.185 action pref = 120; accept ANY
import:     from AS43893 192.121.80.154 at 192.121.80.186 action pref = 120; accept ANY
import:     from AS43893 192.121.80.161 at 192.121.80.178 action pref = 120; accept ANY
import:     from AS43893 192.121.80.161 at 192.121.80.185 action pref = 120; accept ANY
import:     from AS43893 192.121.80.161 at 192.121.80.186 action pref = 120; accept ANY
import:     from AS43948 192.121.80.182 at 192.121.80.178 action pref = 120; accept ANY
import:     from AS43948 192.121.80.182 at 192.121.80.185 action pref = 120; accept ANY
import:     from AS43948 192.121.80.182 at 192.121.80.186 action pref = 120; accept ANY
import:     from AS43948 192.121.80.183 at 192.121.80.178 action pref = 120; accept ANY
import:     from AS43948 192.121.80.183 at 192.121.80.185 action pref = 120; accept ANY
import:     from AS43948 192.121.80.183 at 192.121.80.186 action pref = 120; accept ANY
import:     from AS44581 192.121.80.148 at 192.121.80.178 action pref = 120; accept ANY
import:     from AS44581 192.121.80.148 at 192.121.80.185 action pref = 120; accept ANY
import:     from AS44581 192.121.80.148 at 192.121.80.186 action pref = 120; accept ANY
import:     from AS49801 192.121.80.165 at 192.121.80.178 action pref = 120; accept ANY
import:     from AS49801 192.121.80.165 at 192.121.80.185 action pref = 120; accept ANY
import:     from AS49801 192.121.80.165 at 192.121.80.186 action pref = 120; accept ANY
import:     from AS50986 192.121.80.177 at 192.121.80.178 action pref = 120; accept ANY
import:     from AS50986 192.121.80.177 at 192.121.80.185 action pref = 120; accept ANY
import:     from AS50986 192.121.80.177 at 192.121.80.186 action pref = 120; accept ANY
export:     to AS6939 192.121.80.162 at 192.121.80.178 announce AS-I2B
export:     to AS6939 192.121.80.162 at 192.121.80.185 announce AS-I2B
export:     to AS6939 192.121.80.162 at 192.121.80.186 announce AS-I2B
export:     to AS8896 192.121.80.170 at 192.121.80.178 announce AS-I2B
export:     to AS8896 192.121.80.170 at 192.121.80.185 announce AS-I2B
export:     to AS8896 192.121.80.170 at 192.121.80.186 announce AS-I2B
export:     to AS12552 192.121.80.169 at 192.121.80.178 announce AS-I2B
export:     to AS12552 192.121.80.169 at 192.121.80.185 announce AS-I2B
export:     to AS12552 192.121.80.169 at 192.121.80.186 announce AS-I2B
export:     to AS13214 192.121.80.157 at 192.121.80.178 announce AS-I2B
export:     to AS13214 192.121.80.157 at 192.121.80.185 announce AS-I2B
export:     to AS13214 192.121.80.157 at 192.121.80.186 announce AS-I2B
export:     to AS16186 192.121.80.172 at 192.121.80.178 announce AS-I2B
export:     to AS16186 192.121.80.172 at 192.121.80.185 announce AS-I2B
export:     to AS16186 192.121.80.172 at 192.121.80.186 announce AS-I2B
export:     to AS25146 192.121.80.187 at 192.121.80.178 announce AS-I2B
export:     to AS25146 192.121.80.187 at 192.121.80.185 announce AS-I2B
export:     to AS25146 192.121.80.187 at 192.121.80.186 announce AS-I2B
export:     to AS28908 192.121.80.176 at 192.121.80.178 announce AS-I2B
export:     to AS28908 192.121.80.176 at 192.121.80.185 announce AS-I2B
export:     to AS28908 192.121.80.176 at 192.121.80.186 announce AS-I2B
export:     to AS31432 192.121.80.160 at 192.121.80.178 announce AS-I2B
export:     to AS31432 192.121.80.160 at 192.121.80.185 announce AS-I2B
export:     to AS31432 192.121.80.160 at 192.121.80.186 announce AS-I2B
export:     to AS31432 192.121.80.163 at 192.121.80.178 announce AS-I2B
export:     to AS31432 192.121.80.163 at 192.121.80.185 announce AS-I2B
export:     to AS31432 192.121.80.163 at 192.121.80.186 announce AS-I2B
export:     to AS33837 178.16.212.2 at 178.16.212.1 announce ANY
export:     to AS43893 192.121.80.154 at 192.121.80.178 announce AS-I2B
export:     to AS43893 192.121.80.154 at 192.121.80.185 announce AS-I2B
export:     to AS43893 192.121.80.154 at 192.121.80.186 announce AS-I2B
export:     to AS43893 192.121.80.161 at 192.121.80.178 announce AS-I2B
export:     to AS43893 192.121.80.161 at 192.121.80.185 announce AS-I2B
export:     to AS43893 192.121.80.161 at 192.121.80.186 announce AS-I2B
export:     to AS43948 192.121.80.182 at 192.121.80.178 announce AS-I2B
export:     to AS43948 192.121.80.182 at 192.121.80.185 announce AS-I2B
export:     to AS43948 192.121.80.182 at 192.121.80.186 announce AS-I2B
export:     to AS43948 192.121.80.183 at 192.121.80.178 announce AS-I2B
export:     to AS43948 192.121.80.183 at 192.121.80.185 announce AS-I2B
export:     to AS43948 192.121.80.183 at 192.121.80.186 announce AS-I2B
export:     to AS44581 192.121.80.148 at 192.121.80.178 announce AS-I2B
export:     to AS44581 192.121.80.148 at 192.121.80.185 announce AS-I2B
export:     to AS44581 192.121.80.148 at 192.121.80.186 announce AS-I2B
export:     to AS49801 192.121.80.165 at 192.121.80.178 announce AS-I2B
export:     to AS49801 192.121.80.165 at 192.121.80.185 announce AS-I2B
export:     to AS49801 192.121.80.165 at 192.121.80.186 announce AS-I2B
export:     to AS50986 192.121.80.177 at 192.121.80.178 announce AS-I2B
export:     to AS50986 192.121.80.177 at 192.121.80.185 announce AS-I2B
export:     to AS50986 192.121.80.177 at 192.121.80.186 announce AS-I2B
import:     from AS42708 accept ANY
export:     to AS42708 announce ANY
import:     from AS43853 accept ANY
export:     to AS43853 announce ANY
import:     from AS197430 accept ANY
export:     to AS197430 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 2001:7F8:3E:0:A500:0:6939:1 at 2001:7F8:3E::A500:5:989:1 accept ANY;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 2001:7F8:3E:0:A500:0:6939:1 at 2001:7F8:3E::A500:5:989:2 accept ANY;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 2001:7F8:3E:0:A500:0:6939:1 at 2001:7F8:3E::A500:5:989:3 accept ANY;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12552 2001:7F8:3E:0:A500:1:2552:1 at 2001:7F8:3E::A500:5:989:1 accept ANY;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12552 2001:7F8:3E:0:A500:1:2552:1 at 2001:7F8:3E::A500:5:989:2 accept ANY;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12552 2001:7F8:3E:0:A500:1:2552:1 at 2001:7F8:3E::A500:5:989:3 accept ANY;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13214 2001:7F8:3E:0:A500:1:3214:1 at 2001:7F8:3E::A500:5:989:1 accept ANY;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13214 2001:7F8:3E:0:A500:1:3214:1 at 2001:7F8:3E::A500:5:989:2 accept ANY;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13214 2001:7F8:3E:0:A500:1:3214:1 at 2001:7F8:3E::A500:5:989:3 accept ANY;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16186 2001:7F8:3E:0:A500:1:6186:1 at 2001:7F8:3E::A500:5:989:1 accept ANY;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16186 2001:7F8:3E:0:A500:1:6186:1 at 2001:7F8:3E::A500:5:989:2 accept ANY;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16186 2001:7F8:3E:0:A500:1:6186:1 at 2001:7F8:3E::A500:5:989:3 accept ANY;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25146 2001:7F8:3E:0:A500:2:5146:1 at 2001:7F8:3E::A500:5:989:1 accept ANY;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25146 2001:7F8:3E:0:A500:2:5146:1 at 2001:7F8:3E::A500:5:989:2 accept ANY;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25146 2001:7F8:3E:0:A500:2:5146:1 at 2001:7F8:3E::A500:5:989:3 accept ANY;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS33837 2A00:1C20::46:8:2:12 at 2A00:1C20::46:8:2:11 accept ANY;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS43853 accept ANY;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS197430 accept ANY;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS43893 2001:7F8:3E:0:A500:4:3893:1 at 2001:7F8:3E::A500:5:989:1 accept ANY;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS43893 2001:7F8:3E:0:A500:4:3893:1 at 2001:7F8:3E::A500:5:989:2 accept ANY;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS43893 2001:7F8:3E:0:A500:4:3893:1 at 2001:7F8:3E::A500:5:989:3 accept ANY;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS43893 2001:7F8:3E:0:A500:4:3893:2 at 2001:7F8:3E::A500:5:989:1 accept ANY;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS43893 2001:7F8:3E:0:A500:4:3893:2 at 2001:7F8:3E::A500:5:989:2 accept ANY;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS43893 2001:7F8:3E:0:A500:4:3893:2 at 2001:7F8:3E::A500:5:989:3 accept ANY;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS43948 2001:7F8:3E:0:A500:4:3948:1 at 2001:7F8:3E::A500:5:989:1 accept ANY;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS43948 2001:7F8:3E:0:A500:4:3948:1 at 2001:7F8:3E::A500:5:989:2 accept ANY;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS43948 2001:7F8:3E:0:A500:4:3948:1 at 2001:7F8:3E::A500:5:989:3 accept ANY;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS43948 2001:7F8:3E:0:A500:4:3948:2 at 2001:7F8:3E::A500:5:989:1 accept ANY;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS43948 2001:7F8:3E:0:A500:4:3948:2 at 2001:7F8:3E::A500:5:989:2 accept ANY;
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS43948 2001:7F8:3E:0:A500:4:3948:2 at 2001:7F8:3E::A500:5:989:3 accept ANY;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 2001:7F8:3E:0:A500:0:6939:1 at 2001:7F8:3E::A500:5:989:1 announce AS-I2B;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 2001:7F8:3E:0:A500:0:6939:1 at 2001:7F8:3E::A500:5:989:2 announce AS-I2B;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 2001:7F8:3E:0:A500:0:6939:1 at 2001:7F8:3E::A500:5:989:3 announce AS-I2B;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12552 2001:7F8:3E:0:A500:1:2552:1 at 2001:7F8:3E::A500:5:989:1 announce AS-I2B;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12552 2001:7F8:3E:0:A500:1:2552:1 at 2001:7F8:3E::A500:5:989:2 announce AS-I2B;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12552 2001:7F8:3E:0:A500:1:2552:1 at 2001:7F8:3E::A500:5:989:3 announce AS-I2B;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13214 2001:7F8:3E:0:A500:1:3214:1 at 2001:7F8:3E::A500:5:989:1 announce AS-I2B;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13214 2001:7F8:3E:0:A500:1:3214:1 at 2001:7F8:3E::A500:5:989:2 announce AS-I2B;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13214 2001:7F8:3E:0:A500:1:3214:1 at 2001:7F8:3E::A500:5:989:3 announce AS-I2B;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16186 2001:7F8:3E:0:A500:1:6186:1 at 2001:7F8:3E::A500:5:989:1 announce AS-I2B;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16186 2001:7F8:3E:0:A500:1:6186:1 at 2001:7F8:3E::A500:5:989:2 announce AS-I2B;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16186 2001:7F8:3E:0:A500:1:6186:1 at 2001:7F8:3E::A500:5:989:3 announce AS-I2B;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25146 2001:7F8:3E:0:A500:2:5146:1 at 2001:7F8:3E::A500:5:989:1 announce AS-I2B;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25146 2001:7F8:3E:0:A500:2:5146:1 at 2001:7F8:3E::A500:5:989:2 announce AS-I2B;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25146 2001:7F8:3E:0:A500:2:5146:1 at 2001:7F8:3E::A500:5:989:3 announce AS-I2B;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS33837 2A00:1C20::46:8:2:12 at 2A00:1C20::46:8:2:11 announce ANY;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS43853 announce ANY;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS197430 announce ANY;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS43893 2001:7F8:3E:0:A500:4:3893:1 at 2001:7F8:3E::A500:5:989:1 announce AS-I2B;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS43893 2001:7F8:3E:0:A500:4:3893:1 at 2001:7F8:3E::A500:5:989:2 announce AS-I2B;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS43893 2001:7F8:3E:0:A500:4:3893:1 at 2001:7F8:3E::A500:5:989:3 announce AS-I2B;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS43893 2001:7F8:3E:0:A500:4:3893:2 at 2001:7F8:3E::A500:5:989:1 announce AS-I2B;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS43893 2001:7F8:3E:0:A500:4:3893:2 at 2001:7F8:3E::A500:5:989:2 announce AS-I2B;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS43893 2001:7F8:3E:0:A500:4:3893:2 at 2001:7F8:3E::A500:5:989:3 announce AS-I2B;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS43948 2001:7F8:3E:0:A500:4:3948:1 at 2001:7F8:3E::A500:5:989:1 announce AS-I2B;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS43948 2001:7F8:3E:0:A500:4:3948:1 at 2001:7F8:3E::A500:5:989:2 announce AS-I2B;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS43948 2001:7F8:3E:0:A500:4:3948:1 at 2001:7F8:3E::A500:5:989:3 announce AS-I2B;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS43948 2001:7F8:3E:0:A500:4:3948:2 at 2001:7F8:3E::A500:5:989:1 announce AS-I2B;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS43948 2001:7F8:3E:0:A500:4:3948:2 at 2001:7F8:3E::A500:5:989:2 announce AS-I2B;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS43948 2001:7F8:3E:0:A500:4:3948:2 at 2001:7F8:3E::A500:5:989:3 announce AS-I2B;
remarks:    -----------------------------------------------------------
remarks:    This AS is present at the following IX points:
remarks:    * STHIX (GE) in Stockholm/Sweden 192.121.80.{178,185,186}, 2001:7F8:3E::A500:5:989:{1,2,3}
remarks:
remarks:    -----------------------------------------------------------
remarks:    The following communities is used for customer signalling
remarks:
remarks:    Pre-defined communities:
remarks:    50989:1 Prepend x1 AS at edges of AS50989 to non-I2B peers
remarks:    50989:2 Prepend x2 AS at edges of AS50989 to non-I2B peers
remarks:    50989:3 Prepend x3 AS at edges of AS50989 to non-I2B peers
remarks:    50989:11 Prepend x1 AS at edges of AS50989 to upstreams
remarks:    50989:22 Prepend x2 AS at edges of AS50989 to upstreams
remarks:    50989:33 Prepend x3 AS at edges of AS50989 to upstreams
remarks:    50989:80 Set Local Pref 80 within AS50989
remarks:    50989:120 Set Local Pref 120 within AS50989
remarks:    50989:20 Announce only to I2B AS'es and I2B customers
remarks:
remarks:    I2B filters out rfc1918 prefixes, special use prefixes and {0.0.0.0/0}
remarks:    -----------------------------------------------------------
remarks:    ABUSE related questions should be mailed to abuse@i2b.se
remarks:    Other questions may be directed to noc@i2b.se
remarks:    For peering-requests mail peering@i2b.se
remarks:    -----------------------------------------------------------
admin-c:    IRr7-RIPE
tech-c:     IRr7-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-SITAB
created:    2010-05-10T12:29:39Z
last-modified: 2018-09-04T10:50:48Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-FH17-RIPE

organisation:  ORG-SI48-RIPE
org-name:    SITAB Infrastruktur
org-type:    OTHER
address:    Box 1092, 172 22 Sundbyberg
abuse-c:    AC29623-RIPE
mnt-ref:    MNT-SITAB
mnt-by:     MNT-SITAB
created:    2009-11-18T22:50:13Z
last-modified: 2018-05-10T15:44:16Z
source:     RIPE # Filtered

role:      I2B Registry role
address:    Box 349
address:    631 05 Eskilstuna
address:    SWEDEN
phone:     +46 8 590 90 000
remarks:    trouble: Abuse mail: abuse@i2b.se
admin-c:    FH939
tech-c:     FH939
nic-hdl:    IRr7-RIPE
remarks:    I2B Registry
mnt-by:     MNT-SITAB
created:    2010-05-11T20:50:22Z
last-modified: 2018-05-10T14:47:42Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-mailbox: abuse@i2b.se
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]