| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.235.179.111 (lg) / ec2-3-235-179-111.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3eb:b36f::3eb:b36f (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  BGWM_AS AS50988

as-block:    AS47104 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-29T07:18:47Z
last-modified: 2020-10-29T07:18:47Z
source:     RIPE


aut-num:    AS50988
as-name:    BGWM_AS
org:      ORG-UMWM3-RIPE
import:     from AS12968 accept ANY
export:     to AS12968 announce AS50988
import:     from AS30726 accept ANY
import:     from AS41421 accept ANY
export:     to AS30726 announce AS50988
export:     to AS41421 announce AS50988
admin-c:    PB7977-RIPE
tech-c:     DS14145-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     WN-MNT
mnt-by:     MNT-AS12580
mnt-by:     MNT-AS50988
created:    2010-05-10T12:27:00Z
last-modified: 2018-09-04T10:50:48Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-OSzo4-RIPE

organisation:  ORG-UMWM3-RIPE
org-name:    Urzad Marszalkowski Wojewodztwa Mazowieckiego - Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii
org-type:    OTHER
address:    ul. Ludwika Mycielskiego 21
address:    04-379 Warszawa
address:    PL
phone:     +48 22 8702763
abuse-c:    AC29451-RIPE
admin-c:    AM28006-RIPE
tech-c:     AM28006-RIPE
mnt-ref:    MNT-AS12580
mnt-by:     MNT-AS12580
created:    2012-08-23T10:42:19Z
last-modified: 2019-04-02T12:19:59Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Dariusz Swiderski
address:    Hoza 43/49 m9
address:    Warsaw, Poland
phone:     +48 602 617459
nic-hdl:    DS14145-RIPE
mnt-by:     WN-MNT
created:    2001-10-15T15:18:27Z
last-modified: 2010-05-18T21:59:57Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Pawel Badowski
address:    Biuro Geodety Wojewodztwa Mazowieckiego w Warszawie
address:    Al. Jerozolimskie 28
address:    00-024 WARSZAWA
phone:     +48228277046
fax-no:     +48228288459
nic-hdl:    PB7977-RIPE
mnt-by:     NETIA-MNT
created:    2008-08-27T15:11:37Z
last-modified: 2017-10-30T22:02:39Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]