| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.206.13.203 (lg) / ec2-18-206-13-203.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12ce:dcb::12ce:dcb (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SevenI-AS AS50880

as-block:    AS47104 - AS50891
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-07-20T14:43:26Z
last-modified: 2023-07-20T14:43:26Z
source:     RIPE


aut-num:    AS50880
as-name:    SevenI-AS
org:      ORG-SEFM1-RIPE
import:     From AS39386 accept ANY
import:     From AS35819 accept ANY
import:     from AS48695 accept ANY
import:     from AS47794 accept any
import:     from AS35753 accept ANY
export:     to AS39386 announce AS50880
export:     to AS35819 announce AS50880
export:     to AS48695 announce AS50880
export:     to AS47794 announce AS50880
export:     to AS35753 announce AS50880
admin-c:    AT5641-RIPE
tech-c:     AT5641-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SevenI-Mnt
created:    2010-04-14T14:57:33Z
last-modified: 2018-12-18T13:37:38Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SEFM1-RIPE
org-name:    SEVEN EYES FOR MARKETING LTD
country:    SA
org-type:    LIR
phone:     +96626535990
fax-no:     +96626143826
mnt-ref:    SevenI-Mnt
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     SevenI-Mnt
created:    2007-07-12T13:04:36Z
last-modified: 2020-12-16T12:37:40Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-c:    AR17062-RIPE
address:    Suit 1414, SBC, Madinah Road
address:    23217
address:    JEDDAH
address:    SAUDI ARABIA

person:     Anas Taher
address:    Saudi Business Center Room 1301 Jeddah 21332 Saudi Arabia
phone:     +96616573888
nic-hdl:    AT5641-RIPE
created:    2007-07-24T13:30:40Z
last-modified: 2020-06-04T09:36:29Z
source:     RIPE
mnt-by:     SevenI-Mnt
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]