| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.206.12.157 (lg) / ec2-18-206-12-157.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12ce:c9d::12ce:c9d (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  VOIPSTARR AS50868

as-block:    AS47104 - AS50891
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-07-20T14:43:26Z
last-modified: 2023-07-20T14:43:26Z
source:     RIPE


aut-num:    AS50868
as-name:    VOIPSTARR
org:      ORG-VB133-RIPE
sponsoring-org: ORG-SB523-RIPE
import:     from AS62068 accept ANY
export:     to AS62068 announce AS50868
admin-c:    VB7566-RIPE
tech-c:     VB7566-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     VOIPSTARRBV-MNT
created:    2022-12-27T10:43:18Z
last-modified: 2022-12-27T13:05:07Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-VB133-RIPE
org-name:    VoIPStarr B.V.
country:    NL
org-type:    OTHER
address:    Verrijn Stuartlaan 17
address:    2288 EK
address:    Rijswijk
address:    NETHERLANDS
abuse-c:    ACRO51121-RIPE
mnt-ref:    SPECTRAIP-MNT
mnt-ref:    IPXO-MNT
mnt-by:     VOIPSTARRBV-MNT
created:    2022-12-20T21:18:49Z
last-modified: 2023-02-08T22:32:04Z
source:     RIPE # Filtered

person:     VoIPStarr B.V.
address:    Verrijn Stuartlaan 17
address:    2288 EK
address:    Rijswijk
address:    NETHERLANDS
phone:     +31887000050
nic-hdl:    VB7566-RIPE
mnt-by:     VOIPSTARRBV-MNT
created:    2022-12-20T21:20:56Z
last-modified: 2022-12-20T21:20:56Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]