| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.92.28.52 (lg) / ec2-3-92-28-52.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:35c:1c34::35c:1c34 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ATN-R-AS AS50850

as-block:    AS47104 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-29T07:18:47Z
last-modified: 2020-10-29T07:18:47Z
source:     RIPE


aut-num:    AS50850
as-name:    ATN-R-AS
org:      ORG-AL155-RIPE
import:     from AS3216 action pref=100; accept ANY
export:     to AS3216 announce AS50850
import:     from AS21453 action pref=100; accept ANY
export:     to AS21453 announce AS50850
admin-c:    RA7134-RIPE
tech-c:     RA7134-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-ATNR
created:    2010-04-09T07:44:19Z
last-modified: 2018-09-04T10:50:02Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-NGs2-RIPE

organisation:  ORG-AL155-RIPE
org-name:    Altes-R Ltd
org-type:    OTHER
address:    Kosyakova 13
address:    Roshal, Moscow region, 140732, Russia
mnt-ref:    MNT-ATNR
mnt-by:     MNT-ATNR
abuse-c:    RA7134-RIPE
created:    2010-03-14T23:27:43Z
last-modified: 2014-02-04T12:24:23Z
source:     RIPE # Filtered

role:      RoshalOnline ABUSE
address:    Kosyakova 13
address:    Roshal, Moscow region, 140732, Russia
nic-hdl:    RA7134-RIPE
admin-c:    AMV96-RIPE
tech-c:     EE1633-RIPE
abuse-mailbox: abuse@roshalonline.ru
mnt-by:     MNT-ATNR
created:    2014-02-04T12:24:23Z
last-modified: 2014-02-04T12:24:23Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]