| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.211.117.197 (lg) / ec2-44-211-117-197.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cd3:75c5::2cd3:75c5 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  EancenterTelecom AS50835

as-block:    AS50220 - AS50891
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2024-03-26T14:48:18Z
last-modified: 2024-03-26T14:48:18Z
source:     RIPE


aut-num:    AS50835
as-name:    EancenterTelecom
org:      ORG-ETL27-RIPE
import:     from AS9009 accept ANY
import:     from AS3257 accept ANY
export:     to AS9009 announce AS50835
export:     to AS3257 announce AS50835
admin-c:    TA6732-RIPE
tech-c:     TA6732-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     us-eancenter-1-mnt
created:    2010-04-06T13:09:42Z
last-modified: 2022-04-18T09:19:54Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-ETL27-RIPE
org-name:    EANCENTER TELECOM LLC
country:    US
org-type:    LIR
address:    2810 N Church St PMB 28888
address:    DE 19802-4447
address:    Wilmington
address:    UNITED STATES
phone:     +1 302 450 4514
admin-c:    TA6732-RIPE
tech-c:     TA6732-RIPE
abuse-c:    AR41139-RIPE
mnt-ref:    us-eancenter-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     us-eancenter-1-mnt
created:    2017-05-24T20:44:55Z
last-modified: 2020-12-16T13:20:11Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Telecom-role
address:    2810 N Church St PMB 28888 Wilmington
address:    Delaware 19802-4447
address:    Wilmington
address:    US
nic-hdl:    TA6732-RIPE
mnt-by:     us-eancenter-1-mnt
created:    2019-07-16T16:02:06Z
last-modified: 2020-04-03T10:35:32Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]