| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 184.72.102.217 (lg) / ec2-184-72-102-217.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:b848:66d9::b848:66d9 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  FIBERTEL-AS AS50833

as-block:    AS47104 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-29T07:18:47Z
last-modified: 2020-10-29T07:18:47Z
source:     RIPE


aut-num:    AS50833
as-name:    FIBERTEL-AS
org:      ORG-FTL14-RIPE
descr:     # upstreams
descr:     # hurricane electric
import:     from AS6939 action pref=160; accept ANY
export:     to AS6939 announce AS50833
descr:     # freetel
import:     from AS8251 action pref=120; accept ANY
export:     to AS8251 announce AS50833
admin-c:    VH927-RIPE
tech-c:     VH927-RIPE
admin-c:    MK7820-RIPE
tech-c:     MK7820-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     FIBERTEL-MNT
mnt-by:     MNT-KRAJA
created:    2011-02-03T14:53:27Z
last-modified: 2018-09-04T10:58:22Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-NGs2-RIPE

organisation:  ORG-FTL14-RIPE
org-name:    Fiber Telecom Ltd
org-type:    OTHER
address:    Fiber Telecom Ltd.
address:    The Meridian, 4 Copthall House, Station Square
address:    Coventry, CV1 2FL
address:    United Kingdom
abuse-c:    AR27514-RIPE
mnt-ref:    FIBERTEL-MNT
mnt-by:     FIBERTEL-MNT
created:    2011-01-03T17:48:03Z
last-modified: 2014-11-17T22:31:26Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Michal Krajcirovic
address:    Jaurisova 515/4
address:    140 00, Praha 4
address:    Czech Republic
phone:     +420774804727
mnt-by:     MNT-KRAJA
nic-hdl:    MK7820-RIPE
created:    2008-01-08T21:59:14Z
last-modified: 2017-10-30T21:58:06Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Vladimir Havlicek
address:    2 Redhouse Square
address:    Duncan Close Moulton Park
address:    Northampton, United Kingdom
phone:     +420 222764135
nic-hdl:    VH927-RIPE
mnt-by:     FIBERTEL-MNT
created:    2011-01-03T17:48:03Z
last-modified: 2017-10-30T22:12:09Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]