| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.46.172 (lg) / ec2-3-236-46-172.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:2eac::3ec:2eac (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  FIBERTEL-AS AS50833

as-block:    AS47104 - AS50891
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-07-20T14:43:26Z
last-modified: 2023-07-20T14:43:26Z
source:     RIPE


aut-num:    AS50833
as-name:    FIBERTEL-AS
org:      ORG-FTS26-RIPE
descr:     # upstreams
descr:     # netassist
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS50833 action pref=100; accept AS50833
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS50833 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29632 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29632 announce AS50833
descr:     # kaora
import:     from AS42000 action pref=120; accept ANY
export:     to AS42000 announce AS50833
admin-c:    MK23363-RIPE
tech-c:     MK23363-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-KRAJA
created:    2011-02-03T14:53:27Z
last-modified: 2022-07-10T20:13:31Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-FTS26-RIPE
org-name:    FIBER TELECOM s.r.o.
country:    CZ
org-type:    LIR
address:    Skuteckho 1705/3a
address:    16300
address:    Praha
address:    CZECH REPUBLIC
phone:     +420222765500
admin-c:    MK23363-RIPE
tech-c:     MK23363-RIPE
abuse-c:    AR60168-RIPE
mnt-ref:    MNT-KRAJA
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-KRAJA
created:    2020-04-02T07:40:06Z
last-modified: 2022-04-06T21:22:45Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Michal Krajcirovic
address:    Skuteckho 1705/3a
address:    16300
address:    Praha
address:    CZECH REPUBLIC
phone:     +420774804727
nic-hdl:    MK23363-RIPE
mnt-by:     MNT-KRAJA
created:    2020-04-02T07:40:06Z
last-modified: 2020-04-02T07:40:06Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]