| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.58.199 (lg) / ec2-3-239-58-199.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:3ac7::3ef:3ac7 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  FIBERTEL-AS AS50833

as-block:    AS47104 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-29T07:18:47Z
last-modified: 2020-10-29T07:18:47Z
source:     RIPE


aut-num:    AS50833
as-name:    FIBERTEL-AS
org:      ORG-FTS26-RIPE
descr:     # upstreams
descr:     # hurricane electric
import:     from AS6939 action pref=160; accept ANY
export:     to AS6939 announce AS50833
descr:     # freetel
import:     from AS8251 action pref=120; accept ANY
export:     to AS8251 announce AS50833
admin-c:    MK23363-RIPE
tech-c:     MK23363-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-KRAJA
created:    2011-02-03T14:53:27Z
last-modified: 2021-02-16T11:34:26Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-FTS26-RIPE
org-name:    FIBER TELECOM s.r.o.
country:    CZ
org-type:    LIR
address:    Skuteckho 1705/3a
address:    16300
address:    Praha
address:    CZECH REPUBLIC
phone:     +420774804727
admin-c:    MK23363-RIPE
tech-c:     MK23363-RIPE
abuse-c:    AR60168-RIPE
mnt-ref:    MNT-KRAJA
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-KRAJA
created:    2020-04-02T07:40:06Z
last-modified: 2020-12-16T13:17:24Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Michal Krajcirovic
address:    Skuteckho 1705/3a
address:    16300
address:    Praha
address:    CZECH REPUBLIC
phone:     +420774804727
nic-hdl:    MK23363-RIPE
mnt-by:     MNT-KRAJA
created:    2020-04-02T07:40:06Z
last-modified: 2020-04-02T07:40:06Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]