| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.205.26.39 (lg) / ec2-18-205-26-39.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cd:1a27::12cd:1a27 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  UVT AS50825

as-block:    AS47104 - AS50891
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-07-20T14:43:26Z
last-modified: 2023-07-20T14:43:26Z
source:     RIPE


aut-num:    AS50825
as-name:    UVT
org:      ORG-UIS8-RIPE
import:     from AS35236 accept ANY
import:     from AS174 accept ANY
import:     from AS15685 accept ANY
export:     to AS35236 announce AS50825
export:     to AS174 announce AS-2CONNECT
export:     to AS15685 announce AS50825
admin-c:    PD2442-RIPE
admin-c:    RJ1736-RIPE
tech-c:     PD2442-RIPE
tech-c:     RJ1736-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-2CONNECT
mnt-by:     MNT-UVT
created:    2010-03-31T11:48:01Z
last-modified: 2019-12-23T08:48:35Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-UIS8-RIPE
org-name:    UVT Internet s.r.o.
country:    CZ
org-type:    LIR
address:    Hrncirska 383
address:    25242
address:    Zdimerice
address:    CZECH REPUBLIC
phone:     +420246083989
admin-c:    PD2442-RIPE
admin-c:    DR4240-RIPE
abuse-c:    UVT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-UVT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-UVT
created:    2014-07-08T15:47:22Z
last-modified: 2020-12-16T12:24:46Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Petr Dvorak
address:    Zdimerice 33
address:    Zdimerice
address:    25242
phone:     +420603554023
nic-hdl:    PD2442-RIPE
created:    2005-07-28T17:48:47Z
last-modified: 2013-09-01T09:58:34Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     MNT-2CONNECT

person:     Radek Janeba
address:    Zdimerice 33
address:    Jesenice
address:    25242
phone:     +420604389309
nic-hdl:    RJ1736-RIPE
mnt-by:     MNT-UVT
created:    2010-03-31T20:26:34Z
last-modified: 2014-07-10T12:00:04Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]