| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.94.202.88 (lg) / ec2-3-94-202-88.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:35e:ca58::35e:ca58 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASHPDC AS50821

as-block:    AS47104 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS50821
as-name:    ASHPDC
org:      ORG-HPDC1-RIPE
remarks:    - -
remarks:    - - SOLIX
remarks:    - - Route server: YES
remarks:    - -
import:     from AS1653 accept ANY
export:     to AS1653 announce AS-STOSN
import:     from AS6939 accept ANY
export:     to AS6939 announce AS-STOSN
import:     from AS8896 accept ANY
export:     to AS8896 announce AS-STOSN
import:     from AS12597 accept ANY
export:     to AS12597 announce AS-STOSN
import:     from AS13189 accept ANY
export:     to AS13189 announce AS-STOSN
import:     from AS16186 accept ANY
export:     to AS16186 announce AS-STOSN
import:     from AS21156 accept ANY
export:     to AS21156 announce AS-STOSN
import:     from AS21250 accept ANY
export:     to AS21250 announce AS-STOSN
import:     from AS28908 accept ANY
export:     to AS28909 announce AS-STOSN
import:     from AS49272 accept ANY
export:     to AS49272 announce AS-STOSN
import:     from AS51307 accept ANY
export:     to AS51307 announce AS-STOSN
remarks:    - -
remarks:    - - STHIX
remarks:    - - Route server: YES
remarks:    - -
import:     from AS6667 accept ANY
export:     to AS6667 announce AS-STOSN
import:     from AS6939 accept ANY
export:     to AS6939 announce AS-STOSN
import:     from AS12555 accept ANY
export:     to AS12552 announce AS-STOSN
import:     from AS12597 accept ANY
export:     to AS12597 announce AS-STOSN
import:     from AS13335 accept ANY
export:     to AS13335 announce AS-STOSN
import:     from AS15830 accept ANY
export:     to AS15830 announce AS-STOSN
import:     from AS25473 accept ANY
export:     to AS25473 announce AS-STOSN
import:     from AS35742 accept ANY
export:     to AS35742 announce AS-STOSN
import:     from AS39651 accept ANY
export:     to AS39651 announce AS-STOSN
import:     from AS41884 accept ANY
export:     to AS41884 announce AS-STOSN
import:     from AS42303 accept ANY
export:     to AS42303 announce AS-STOSN
import:     from AS44123 accept ANY
export:     to AS44123 announce AS-STOSN
import:     from AS44581 accept ANY
export:     to AS44581 announce AS-STOSN
import:     from AS47708 accept ANY
export:     to AS47708 announce AS-STOSN
import:     from AS49232 accept ANY
export:     to AS49232 announce AS-STOSN
import:     from AS50989 accept ANY
export:     to AS50989 announce AS-STOSN
import:     from AS51701 accept ANY
export:     to AS51701 announce AS-STOSN
import:     from AS57220 accept ANY
export:     to AS57220 announce AS-STOSN
import:     from AS197595 accept ANY
export:     to AS197595 announce AS-STOSN
remarks:    - -
remarks:    - - Private peers
remarks:    - -
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS-STOSN
import:     from AS42708 accept ANY
export:     to AS42708 announce AS-STOSN
remarks:    - -
remarks:    - - Transit peers
remarks:    - -
import:     from AS35073 accept AS35073
export:     to AS35073 announce ANY
remarks:    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
remarks:    - - Peering Information.
remarks:    - - We have an open peering policy
remarks:    - - We filter out prefixes longer than /24, RFC1918,
remarks:    - - special use prefixes as well as {0.0.0.0/0}
remarks:    - - Peering contact: peering@stosn.se
remarks:    - - Phone: +46 8 505 333 78
remarks:    - - AS-SET: AS-STOSN
remarks:    - - PeeringDB: as50821.peeringdb.com
remarks:    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
admin-c:    JA34-RIPE
tech-c:     SW1780-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-HPDC
created:    2010-03-31T08:39:43Z
last-modified: 2018-09-04T10:49:50Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-HPDC1-RIPE
org-name:    Stockholms Stadsnat AB
org-type:    LIR
address:    Box 7066
address:    164 07
address:    Kista
address:    SWEDEN
phone:     +46850533378
fax-no:     +46850533399
admin-c:    HL2105-RIPE
admin-c:    SW1780-RIPE
admin-c:    JA34-RIPE
mnt-ref:    MNT-ARDOSN
mnt-ref:    MNT-HPDC
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-HPDC
abuse-c:    AR12860-RIPE
created:    2009-05-19T13:23:46Z
last-modified: 2017-10-05T13:04:48Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Johan Andersson
address:    Stockholms Stadsnat AB
address:    Knarrarnasgatan 7
address:    SE-164 40 KISTA
phone:     +46850533300
nic-hdl:    JA34-RIPE
mnt-by:     MNT-HPDC
created:    2009-05-20T08:21:26Z
last-modified: 2018-06-19T08:16:27Z
source:     RIPE

person:     Stefan Westerberg
address:    Stockholms Stadsnat AB
address:    Knarrarnasgatan 7
address:    SE-164 40 KISTA
phone:     +46850533378
nic-hdl:    SW1780-RIPE
mnt-by:     MNT-HPDC
created:    2009-05-20T08:23:44Z
last-modified: 2018-06-19T08:15:04Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]