| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.229.151.87 (lg) / ec2-34-229-151-87.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22e5:9757::22e5:9757 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  STAR-STORAGE-AS AS50819

as-block:    AS47104 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS50819
as-name:    STAR-STORAGE-AS
descr:     8 Dimitrie Pompei, Feper Building, 1st Floor
descr:     Bucharest, 020337, Romania
import:     from AS6910 action pref=150; accept ANY
import:     from AS39737 action pref=100; accept ANY
import:     from AS9050 action pref=100; accept ANY
import:     from AS24745 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8708 action pref=100;accept ANY
export:     to AS6910 announce AS-STAR-STORAGE
export:     to AS39737 announce AS-STAR-STORAGE
export:     to AS8708 announce AS-STAR-STORAGE
export:     to AS9050 announce AS-STAR-STORAGE
export:     to AS24745 announce AS-STAR-STORAGE
org:      ORG-SSS34-RIPE
admin-c:    TZ618-RIPE
tech-c:     TZ618-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     STAR-STORAGE-MNT
created:    2010-03-30T13:26:45Z
last-modified: 2018-09-04T10:49:49Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-ATAS1-RIPE

organisation:  ORG-SSS34-RIPE
org-name:    Star Storage SRL
org-type:    OTHER
address:    Dimitrie Pompei,nr 8 Feper building,
address:    1st Floor Bucharest 020337, Romania RO
phone:     +40.757114109
fax-no:     +40.212421397
abuse-c:    AR19009-RIPE
admin-c:    TZ618-RIPE
tech-c:     TZ618-RIPE
mnt-by:     STAR-STORAGE-MNT
mnt-ref:    STAR-STORAGE-MNT
created:    2010-03-29T14:11:58Z
last-modified: 2014-03-27T15:16:03Z
source:     RIPE # Filtered

person:     TUDOR ZORAN
address:    Star Storage SRL
address:    Dimitrie Pompei,nr 8 Feper building,
address:    1st Floor Bucharest 020337, Romania RO
phone:     +40.757114109
fax-no:     +40.212421397
nic-hdl:    TZ618-RIPE
mnt-by:     STAR-STORAGE-MNT
created:    2010-03-29T14:11:58Z
last-modified: 2010-03-29T14:12:52Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]