| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.235.56.11 (lg) / ec2-3-235-56-11.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3eb:380b::3eb:380b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  AXESS-ONLINE AS50812

as-block:    AS47104 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-29T07:18:47Z
last-modified: 2020-10-29T07:18:47Z
source:     RIPE


aut-num:    AS50812
as-name:    AXESS-ONLINE
org:      ORG-AOS7-RIPE
remarks:    **************************** PEERING ****************************
import:     from AS714 accept ANY
export:     to AS714 announce AS50812
import:     from AS2200 accept AS2200
export:     to AS2200 announce AS50812
import:     from AS6939 accept ANY
export:     to AS6939 announce AS50812
import:     from AS15133 accept ANY
export:     to AS15133 announce AS50812
import:     from AS15169 accept ANY
export:     to AS15169 announce AS50812
import:     from AS16276 accept ANY
export:     to AS16276 announce AS50812
import:     from AS32787 accept ANY
export:     to AS32787 announce AS50812
import:     from AS32934 accept ANY
export:     to AS32934 announce AS50812
remarks:    *****************************************************************
remarks:    *********************** IXP ROUTE SERVERS ***********************
import-via:   AS43100 from AS43100:AS-MEMBERS accept AS43100:AS-MEMBERS
export-via:   AS43100 to AS-ANY announce AS50812
import-via:   AS6777 from AS-ANY accept ANY
export-via:   AS6777 to AS-ANY announce AS50812
import-via:   AS51706 from AS-ANY accept ANY
export-via:   AS51706 to AS-ANY announce AS50812
remarks:    *****************************************************************
remarks:    **************************** TRANSIT ****************************
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS50812
import:     from AS13193 accept ANY
export:     to AS13193 announce AS50812
import:     from AS30781 accept ANY
export:     to AS30781 announce AS50812
remarks:    *****************************************************************
admin-c:    CL5308-RIPE
tech-c:     AX135-RIPE
remarks:    *****************************************************************
remarks:    *
remarks:    ************************* PEERING RULES *************************
remarks:    ** For peering please contact us at . *************
remarks:    ** We accept selective peering on the following exchanges: ******
remarks:    ** LyonIX, France-IX, AMS-IX ************************************
remarks:    *****************************************************************
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AXESSONLINE
mnt-by:     AXESSONLINE-MNT-BCK
created:    2010-03-29T09:55:04Z
last-modified: 2018-09-04T10:49:47Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-AOS7-RIPE
org-name:    Axess OnLine SARL
country:    FR
org-type:    LIR
address:    1 RUE MOZART, ESPACE DU PARC
address:    26000
address:    VALENCE
address:    FRANCE
phone:     +33475820080
fax-no:     +33811460177
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    AXESSONLINE
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     AXESSONLINE
abuse-c:    AA26108-RIPE
tech-c:     AX135-RIPE
created:    2013-01-25T13:20:47Z
last-modified: 2020-12-16T13:38:39Z
source:     RIPE # Filtered
admin-c:    CL5308-RIPE
admin-c:    WBA4-RIPE
admin-c:    OMO14-RIPE
admin-c:    CL5308-RIPE
admin-c:    DMA62-RIPE

role:      Axess OnLine - NOC
address:    Axess OnLine NOC
address:    1 RUE MOZART ESPACE DU PARC
address:    26000 VALENCE
address:    FRANCE
phone:     +33 811 460 176
fax-no:     +33 811 460 177
nic-hdl:    AX135-RIPE
mnt-by:     AXESSONLINE
mnt-by:     AXESSONLINE-MNT-BCK
created:    2013-06-20T14:30:50Z
last-modified: 2017-01-20T16:03:16Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Cedric LAMBERT
address:    1 RUE MOZART, ESPACE DU PARC
address:    26000 VALENCE
phone:     +33811460176
fax-no:     +33811460177
nic-hdl:    CL5308-RIPE
mnt-by:     AXESSONLINE
mnt-by:     AXESSONLINE-MNT-BCK
created:    2013-02-08T09:25:26Z
last-modified: 2015-09-25T08:28:47Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]