| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.212.99.248 (lg) / ec2-44-212-99-248.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cd4:63f8::2cd4:63f8 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Mobinnet-AS AS50810

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS50810
as-name:    Mobinnet-AS
org:      ORG-MNCC1-RIPE
import:     from AS12880 accept ANY
import:     from AS197207 accept ANY
import:     from AS34513 accept ANY
import:     from AS56547 action pref=100; accept AS56547
remarks:    AS56547 is belonged to Sazaman Shahrdari Tehran
import:     from AS47330 accept ANY
remarks:    AS47330 belongs to IT infrastructure of Mobinnet
import:     from AS61250 accept AS61250
remarks:    AS61250 belongs to Bank Ayandeh
import:     from AS44889 accept ANY
remarks:    AS44889 belong to Azma
import:     from AS47823 accept ANY
export:     to AS47823 announce AS50810
export:     to AS47823 announce AS199524
export:     to AS12880 announce AS47823
export:     to AS47823 announce ANY
remarks:    AS47823 belongs to ArvanCloud CDN that is mobinnet peer
import:     From AS59431 accept AS59431
export:     To AS59431 announce ANY
remarks:    AS59431 belongs to Ravand Tazeh - Mobinnet customer
export:     To AS12880 announce AS59431
export:     To AS197207 announce AS59431
import:     from AS50855 accept ANY
descr:     AS50855 belongs to rqbank that is mobinnet customer
export:     To AS50855 announce ANY
export:     to AS197207 announce AS50855
descr:     AS50855 is customer of AS50810 and should advertised to AS197207
import:     from AS44090 accept AS44090
remarks:    AS44090 belongs to Mahannet
import:     from AS44090 accept ANY
remarks:    AS44090 belongs to Mahannet and we are going to provide internet for them
import:     From AS51280 accept ANY
export:     To AS51280 announce ANY
remarks:    AS51280 Belongs to Mobinnet customer "Parsian Electronic Commerce Company PLC"
export:     To AS197207 announce AS51280
remarks:    AS51280 is customer of AS50810 to be advertised to AS197207
import:     From AS59573 accept ANY
export:     To AS59573 announce ANY
remarks:    AS59573 Belongs to Mobinnet customer "Sari System Bandarabas Company"
export:     to AS197207 announce AS59573
remarks:    AS59573 is customer of AS50810 to be advertised to AS197207
import:     from AS51241 accept ANY
descr:     AS51241 belongs to IRPOST-TEH that is mobinnet customer
export:     To AS51241 announce ANY
export:     to AS197207 announce AS51241
descr:     AS51241 is customer of AS50810 and should advertised to AS197207
import:     From AS204213 accept ANY
export:     To AS204213 announce ANY
remarks:    AS204213 Belongs to Mobinnet customer "netmihan"
export:     to AS197207 announce AS204213
remarks:    AS204213 is customer of AS50810 to be advertised to AS197207
import:     From AS51241 accept ANY
remarks:    AS51241 belong to post co. Mobinnet customer
remarks:    Import From Mobinnet Private Peer AS-Numbers
export:     To AS197207 announce AS51241
import:     From AS44170 accept ANY
export:     To AS44170 announce ANY
remarks:    AS44170 belongs to Arya Sasol Polymer Co. - Mobinnet customer
import:     From AS61250 accept ANY
export:     To AS61250 announce ANY
remarks:    AS61250 Belongs to Mobinnet customer "Bank Ayandeh"
import:     From AS52155 accept ANY
export:     To AS52155 announce ANY
remarks:    AS52155 belong to Parsian Bank - Mobinnet customer
import:     From AS59441 accept ANY
export:     To AS59441 announce ANY
remarks:    AS59441 bellong to Noavaran Shabakeh Sabz Mehregan Company - Mobinnet customer
import:     From AS202368 accept ANY
export:     To AS202368 announce ANY
remarks:    AS202368 belong to Agah Pardazan Houshmand Co. "CAFE-BAZAR" that is Mobinnet customer
import:     From AS203102 accept ANY
export:     To AS203102 announce ANY
remarks:    AS203102 Belongs to Kerman University of Medical Sciences - Mobinnet customer
import:     From AS205490 accept ANY
export:     to AS205490 announce ANY
remarks:    AS205490 belong to Railways of Islamic Republic of IRAN
import:     from AS61209 accept ANY
remarks:    AS61209 belongs to University of Sistan and Baluchestan that is Mobinnet customer
export:     to AS12880 announce AS50810
export:     to AS197207 announce AS50810
export:     to AS12880 announce AS47330
export:     to AS197207 announce AS47330
remarks:    AS47330 is customer of AS50810 to be advertised to AS12880
export:     to AS47330 announce ANY
remarks:    Announce ANY prefix to AS47330
export:     to AS12880 announce AS61250
export:     to AS197207 announce AS61250
remarks:    AS61250 is customer of AS50810 to be advertised to AS12880
export:     to AS48159 announce AS50810
export:     to AS34513 announce AS50810
remarks:    Export Mobinnet As-Number to Mobinnet-Private Peer AS-Number
export:     to as-50810peer announce AS50810
export:     to AS12880 announce AS56547
export:     to AS197207 announce AS56547
export:     to AS12880 announce AS61209
export:     to AS197207 announce AS61209
descr:     AS61209 belong to University of Sistan and Baluchestan that is mobinnet customer
export:     to AS61209 announce ANY
remarks:    Export to TCI the Mobinnet-Private AS-Numbers
export:     to AS12880 announce as-50810peer
export:     to AS197207 announce as-50810peer
export:     to AS48159 announce as-50810peer
import:     from AS199524 accept ANY
export:     to AS12880 announce AS199524
export:     to AS197207 announce AS199524
export:     to AS199524 announce ANY
descr:     Gcore CDN AS is AS199524
export:     to AS12880 announce AS44090
export:     to AS197207 announce AS44090
remarks:    AS44090 is customer of AS50810 to be advertised to AS12880
export:     to AS44090 announce ANY
export:     to AS44090 announce AS50810
remarks:    AS44090 is customer of AS50810
export:     to AS44889 announce ANY
remarks:    AS44889 belong to Azma
import:     from AS44498 accept AS44498
export:     to AS12880 announce AS44498
export:     to AS197207 announce AS44498
remarks:    AS44498 belongs to Pasargad and we are going to provide internet for them
remarks:    AS31182 belongs to SamanKalej-Mobinnet customer
import:     From AS200796 accept AS200796
import:     From AS31182 accept any
export:     To AS200796 announce ANY
export:     To AS31182 announce any
export:     To AS43754 announce AS31182
remarks:    AS200796 belongs to Data Pardaz Afraz Private - Mobinnet customer
export:     To AS12880 announce AS200796
export:     To AS197207 announce AS200796
import:     From AS208560 accept AS208560
export:     To AS208560 announce ANY
remarks:    AS208560 belongs to Sepehrnet - Mobinnet customer
export:     To AS197207 announce AS208560
import:     From AS39074 accept AS39074
export:     To AS39074 announce ANY
remarks:    AS39074 belongs to IR-SEPANTA-ISP - Mobinnet customer
export:     To AS197207 announce AS39074
import:     From AS208651 accept AS208651
export:     To AS208651 announce ANY
remarks:    AS208651 belongs to Shahr-as - Mobinnet customer
export:     To AS197207 announce AS208651
import:     From AS204454 accept AS204454
export:     To AS204454 announce ANY
remarks:    AS204454 belongs to MehrEghtesad-bank-as - Mobinnet customer
export:     To AS197207 announce AS204454
import:     From AS44090 accept AS44090
export:     To AS44090 announce ANY
remarks:    AS44090 belongs to Mahannet- Mobinnet customer
import:     From AS51785 accept AS51785
export:     To AS51785 announce ANY
export:     To AS197207 announce AS51785
import:     from AS205622 accept ANY
descr:     AS205622 belongs to IHIO1 that is mobinnet customer
export:     To AS205622 announce ANY
export:     to AS197207 announce AS205622
descr:     AS205622 is customer of AS50810 and should advertised to AS197207
remarks:    AS51785 belongs to Karafarin-AS
import:     From AS42586 accept AS42586
export:     To AS42586 announce ANY
remarks:    AS42586 belongs to IRIB-as Mobinnet customer
export:     To AS197207 announce AS42586
export:     To AS197207 announce AS44400
export:     To AS44400 announce ANY
import:     From AS44400 accept AS44400
import:     From AS44400 accept any
import:     From AS57574 accept any
remarks:    AS44400 belongs to Parsian Co-as Mobinnet customer
remarks:    AS62039 belongs to Mapna-Mobinnet customer
export:     To AS197207 announce AS43211
export:     To AS201015 announce ANY
import:     From AS201015 accept AS201015
import:     From AS201015 accept Any
remarks:    AS201015 belongs to AryaSasol- Mobinnet customer
import:     From AS47330 accept AS43211
remarks:    AS43211 belongs to DigiKala
import:     From AS205643 accept AS205643
export:     To AS205643 announce ANY
export:     To AS197207 announce AS205643
remarks:    AS205643 belongs to BIMEH_MARKAZI Mobinnet customer
remarks:    AS49382 belongs to ERTEBATFARDA Mobinnet customer
export:     To AS60407 announce ANY
export:     To AS57574 announce ANY
remarks:    AS60407 belongs to Gardeshgari-Bank-Mobinnet customer
remarks:    AS57574 belongs to Keshavarzi Bank-Mobinnet customer
remarks:    AS41061 belongs to Bank Iran Zamin-Mobinnet customer
import:     From AS60407 accept AS60407
import:     From AS41061 accept any
export:     To AS43754 announce AS208651
export:     To AS41061 announce any
export:     To AS43754 announce AS41061
export:     To AS43754 announce AS57574
export:     To AS43754 announce AS59431
export:     To AS43754 announce AS50855
export:     To AS43754 announce AS51280
export:     To AS43754 announce AS59573
export:     To AS43754 announce AS51241
export:     To AS43754 announce AS204213
export:     To AS43754 announce AS51241
export:     To AS43754 announce AS50810
export:     To AS43754 announce AS47330
export:     To AS43754 announce AS61250
export:     To AS43754 announce AS56547
export:     To AS43754 announce AS61209
export:     To AS43754 announce AS199524
export:     To AS43754 announce AS44090
export:     To AS43754 announce AS44498
export:     To AS43754 announce AS200796
export:     To AS43754 announce AS208560
export:     To AS43754 announce AS39074
export:     To AS43754 announce AS208651
export:     To AS43754 announce AS204454
export:     To AS43754 announce AS51785
export:     To AS43754 announce AS205622
export:     To AS43754 announce AS42586
export:     To AS43754 announce AS44400
export:     To AS43754 announce AS43211
export:     To AS43754 announce AS205643
export:     To AS62039 announce any
export:     To AS197207 announce AS62039
export:     To AS43754 announce AS62039
export:     To AS43754 announce AS49382
export:     To AS49382 announce ANY
import:     From AS43754 accept any
import:     From AS62039 accept any
import:     From AS49382 accept ANY
admin-c:    ML13324-RIPE
tech-c:     ML13324-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-MOBINNET
created:    2010-03-29T06:52:50Z
last-modified: 2022-08-30T05:09:55Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-MNCC1-RIPE
org-name:    Mobin Net Communication Company (Private Joint Stock)
country:    IR
org-type:    LIR
remarks:    Nationwide Wimax Broadband Operator
address:    Motahari St., After Mofatteh St., No.391, 4th floor,
address:    1575944431
address:    Tehran
address:    IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
phone:     +989371497833
phone:     +982183869764
fax-no:     +982177780341
fax-no:     +982188700396
abuse-c:    AR15646-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-MOBINNET
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-MOBINNET
created:    2009-11-30T10:58:57Z
last-modified: 2020-12-16T12:55:32Z
source:     RIPE # Filtered

role:      MTC LIR-ADMIN
address:    Mobin Net Communication Company
address:    Sh.Motahari 377
address:    1595713463 Tehran IRAN
phone:     +98 21 83869764
fax-no:     +98 21 88700396
admin-c:    AB24133-RIPE
tech-c:     AB24133-RIPE
nic-hdl:    ML13324-RIPE
abuse-mailbox: abuse@mobinnet.net
mnt-by:     MNT-MOBINNET
created:    2012-04-30T08:50:54Z
last-modified: 2017-07-03T13:36:23Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]