| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.211.117.197 (lg) / ec2-44-211-117-197.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cd3:75c5::2cd3:75c5 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CMS-AS AS50809

as-block:    AS50220 - AS50891
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2024-03-26T14:48:18Z
last-modified: 2024-03-26T14:48:18Z
source:     RIPE


aut-num:    AS50809
as-name:    CMS-AS
org:      ORG-CMSL1-RIPE
import:     from AS28884 accept ANY
export:     to AS28884 announce AS50809
import:     from AS50427 accept ANY
export:     to AS50427 announce AS50809
admin-c:    CMS232-RIPE
tech-c:     CMS232-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     IP-RIPE
created:    2019-02-27T10:27:15Z
last-modified: 2021-03-17T14:05:26Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-IL432-RIPE

organisation:  ORG-CMSL1-RIPE
org-name:    Centr Mezhdugorodnoy Svyazi LLC
country:    RU
address:    ul. Karla Marksa, d. 53
address:    Bely Yar
address:    Khakassia
address:    655650
address:    Russia
abuse-c:    CMS232-RIPE
mnt-ref:    IP-RIPE
mnt-by:     IP-RIPE
org-type:    OTHER
created:    2019-02-26T14:49:26Z
last-modified: 2022-12-01T17:09:28Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Centr Mezhdugorodnoy Svyazi
nic-hdl:    CMS232-RIPE
address:    ul. Karla Marksa, d. 53
address:    Bely Yar
address:    Khakassia
address:    655650
address:    Russia
abuse-mailbox: cms23042010@mail.ru
phone:     +7 3902 300004
mnt-by:     IP-RIPE
created:    2021-03-17T14:03:28Z
last-modified: 2021-03-17T14:05:04Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]