| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.157.152 (lg) / ec2-18-207-157-152.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:9d98::12cf:9d98 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ISP-EASTNET-AS AS50780

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS50780
as-name:    ISP-EASTNET-AS
org:      ORG-EL88-RIPE
remarks:    Ukraine
remarks:    Donbass Network
remarks:    ----------------------------------
remarks:    Upstreams
remarks:    ----------------------------------
import:     from AS12773 action pref=100; accept ANY
export:     to AS12773 announce AS50780
import:     from AS3261 action pref=100; accept ANY
export:     to AS3261 announce AS50780
import:     from AS47809 action pref=100; accept ANY
export:     to AS47809 announce ANY
remarks:    ----------------------------------
remarks:    Peers & IX-es & Customers
remarks:    ----------------------------------
import:     from AS13188 action pref=600; accept ANY
export:     to AS13188 announce ANY
remarks:    ----------------------------------
admin-c:    MIA44-RIPE
tech-c:     VLE-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     EAST_NET-MNT
created:    2010-03-24T08:18:05Z
last-modified: 2018-09-04T10:49:37Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-TCI1-RIPE

organisation:  ORG-EL88-RIPE
org-name:    EAST-NET Ltd
org-type:    OTHER
address:    230-St. divizii 7
address:    Donetsk
address:    Ukraine
phone:     +38 062 3867020
fax-no:     +38 062 3898843
admin-c:    MIA44-RIPE
tech-c:     VLE-RIPE
mnt-ref:    EAST_NET-MNT
mnt-by:     EAST_NET-MNT
abuse-c:    IAH15-RIPE
created:    2010-02-10T13:52:34Z
last-modified: 2014-09-01T18:53:32Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Dmitriy Hmara
address:    Donetsk
phone:     +380623867020
nic-hdl:    MIA44-RIPE
mnt-by:     EAST_NET-MNT
created:    2008-10-23T21:34:15Z
last-modified: 2022-07-21T05:21:21Z
source:     RIPE

person:     Lyodov Vyacheslav
address:    230 St. div 7, Donetsk
address:    Ukraine
phone:     +038 062 2081174
nic-hdl:    VLE-RIPE
mnt-by:     EAST_NET-MNT
created:    2010-02-10T13:22:40Z
last-modified: 2010-04-24T10:26:56Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]