| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.235.175.15 (lg) / ec2-3-235-175-15.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3eb:af0f::3eb:af0f (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ULTRAIT-AS AS50769

as-block:    AS47104 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-29T07:18:47Z
last-modified: 2020-10-29T07:18:47Z
source:     RIPE


aut-num:    AS50769
as-name:    ULTRAIT-AS
descr:     Strada Stejarului Nr 5
descr:     Com Slobozia Jud Arges
descr:     Romania RO
import:     from AS8708 action pref=100; accept ANY
import:     from AS35002 action pref=100; accept ANY
export:     to AS8708 announce AS50769
export:     to AS35002 announce AS50769
admin-c:    AP15356-RIPE
tech-c:     AP15356-RIPE
org:      ORG-CUS1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ULTRAIT-MNT
created:    2010-03-22T13:36:45Z
last-modified: 2018-09-04T10:49:35Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-ATAS1-RIPE

organisation:  ORG-CUS1-RIPE
org-name:    Computer UltraIT SRL
org-type:    OTHER
address:    Strada Stejarului Nr 5
address:    Com Slobozia Jud Arges
address:    Romania RO
phone:     +40751088822
abuse-c:    AR26500-RIPE
admin-c:    AP15356-RIPE
tech-c:     AP15356-RIPE
mnt-by:     ULTRAIT-MNT
mnt-ref:    ULTRAIT-MNT
created:    2011-10-04T14:31:50Z
last-modified: 2014-11-17T22:25:16Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Adrian Popa
address:    LIR INSTAL CONSTRUCT SRL
address:    Strada Stejarului Nr 5
address:    Com Slobozia Jud Arges
address:    Romania RO
phone:     +40751088822
nic-hdl:    AP15356-RIPE
mnt-by:     ULTRAIT-MNT
created:    2011-10-04T14:31:50Z
last-modified: 2016-01-26T20:26:32Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]