| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.225.8 (lg) / ec2-3-238-225-8.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:e108::3ee:e108 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  FIBERLINK-AS AS50767

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS50767
as-name:    FIBERLINK-AS
org:      ORG-FSZO20-RIPE
import:     from AS12968 accept ANY
export:     to AS12968 announce AS50767
import:     from AS1887 accept ANY
export:     to AS1887 announce AS50767
admin-c:    LL2657-RIPE
tech-c:     LL2657-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     pl-fiberlink-1-mnt
mnt-by:     MNT-RADIO-NET
created:    2010-03-22T10:41:14Z
last-modified: 2018-09-04T10:49:34Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-FSZO20-RIPE
org-name:    FIBERLINK Sp. z o.o.
country:    PL
org-type:    LIR
address:    ZARY 22A
address:    32-031
address:    MOGILANY
address:    POLAND
phone:     +48 12 444 50 00
admin-c:    ML20503-RIPE
tech-c:     ML20503-RIPE
abuse-c:    AR43955-RIPE
mnt-ref:    pl-fiberlink-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     pl-fiberlink-1-mnt
created:    2017-11-21T10:58:07Z
last-modified: 2020-12-16T13:17:36Z
source:     RIPE # Filtered

person:     LUKASZ LESNIAK
address:    ELEKTRO-SYSTEM LUKASZ LESNIAK
address:    SWIATNICKA 53
address:    MOGILANY K. KRAKOWA
address:    POLAND
phone:     +48 (12) 0
nic-hdl:    LL2657-RIPE
mnt-by:     pl-fiberlink-1-mnt
created:    2008-05-14T14:24:39Z
last-modified: 2018-06-11T12:18:02Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]