| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.171.74 (lg) / ec2-44-200-171-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:ab4a::2cc8:ab4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MCKAYCOM AS50763

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS50763
as-name:    MCKAYCOM
org:      ORG-ML175-RIPE
remarks:    Peering: peering@mckay.com
remarks:    Abuse or SPAM: bdsm@mckay.com
remarks:    ---------------------------------
remarks:    UPSTREAMS
remarks:    ---------------------------------
import:     from AS41695 accept any
export:     to AS41695 announce AS-MCKAY
import:     from AS29791 accept any
export:     to AS29791 announce AS-MCKAY
import:     from AS5577 accept any
export:     to AS5577 announce AS-MCKAY
import:     from AS29988 accept any
export:     to AS29988 announce AS-MCKAY
import:     from AS33309 accept ANY
export:     to AS33309 announce ANY
import:     from AS6939 accept any
export:     to AS6939 announce AS-MCKAY
import:     from AS8943 accept any
export:     to AS8943 announce AS-MCKAY
import:     from AS25700 accept any
export:     to AS25700 announce AS-MCKAY
import:     from AS20473 accept any
export:     to AS20473 announce AS-MCKAY
remarks:    ---------------------------------
remarks:    DOWNSTREAMS
remarks:    ---------------------------------
import:     from AS44194 accept AS-FREIFUNK-BERLIN
export:     to AS44194 announce any
import:     from AS26679 accept AS26679
export:     to AS26679 announce ANY
remarks:    ---------------------------------
remarks:    PUBLIC ROUTE SERVERS
remarks:    ---------------------------------
import:     from AS1200 action pref=100; accept AS1200
export:     to AS1200 announce AS-MCKAY
import:     from AS6777 action pref=100; accept ANY
export:     to AS6777 announce AS-MCKAY
remarks:    ---------------------------------
remarks:    OTHER PEERINGS
remarks:    ---------------------------------
import:     from AS12552 accept AS-IPO
export:     to AS12552 announce AS-MCKAY
import:     from AS13157 accept AS-GOPAS
export:     to AS13157 announce AS-MCKAY
import:     from AS16298 accept AS-INTERBOX
export:     to AS16298 announce AS-MCKAY
import:     from AS16509 accept AS-AMAZON
export:     to AS16509 announce AS-MCKAY
import:     from AS29017 accept AS-GYRON
export:     to AS29017 announce AS-MCKAY
import:     from AS34968 accept AS-IUNXI
export:     to AS34968 announce AS-MCKAY
import:     from AS35574 accept AS-LOTTOMATICA
export:     to AS35574 announce AS-MCKAY
import:     from AS3856 accept AS-PCH
export:     to AS3856 announce AS-MCKAY
import:     from AS41692 accept AS-OPENCARRIER
export:     to AS41692 announce AS-MCKAY
import:     from AS42 accept AS-PCH
export:     to AS42 announce AS-MCKAY
import:     from AS44654 accept AS-MNS
export:     to AS44654 announce AS-MCKAY
import:     from AS5524 accept AS-BREEDBANDNEDERLAND
export:     to AS5524 announce AS-MCKAY
import:     from AS6327 accept AS-BIGPIPE
export:     to AS6327 announce AS-MCKAY
import:     from AS6805 accept AS-TDDE
export:     to AS6805 announce AS-MCKAY
import:     from AS6939 accept AS-HURRICANE
export:     to AS6939 announce AS-MCKAY
import:     from AS8560 accept AS-1AND1
export:     to AS8560 announce AS-MCKAY
import:     from AS8781 accept AS-QTEL-SET
export:     to AS8781 announce AS-MCKAY
import:     from AS8359 accept AS-MTU
export:     to AS8359 announce AS-MCKAY
import:     from AS8657 accept AS-CPRM
export:     to AS8657 announce AS-MCKAY
import:     from AS13193 accept AS-NERIM
export:     to AS13193 announce AS-MCKAY
import:     from AS15435 accept AS-KABELFOON
export:     to AS15435 announce AS-MCKAY
import:     from AS20500 accept AS-GRIFFIN
export:     to AS20500 announce AS-MCKAY
import:     from AS20857 accept AS-TRANSIP
export:     to AS20857 announce AS-MCKAY
import:     from AS20917 accept AS-KHEOPS
export:     to AS20917 announce AS-MCKAY
import:     from AS25151 accept AS-CYSO
export:     to AS25151 announce AS-MCKAY
import:     from AS28685 accept AS-ROUTIT
export:     to AS28685 announce AS-MCKAY
import:     from AS28917 accept AS-FIORD
export:     to AS28917 announce AS-MCKAY
import:     from AS29075 accept AS-IELO
export:     to AS29075 announce AS-MCKAY
import:     from AS30781 accept AS-JAGUAR
export:     to AS30781 announce AS-MCKAY
import:     from AS35662 accept AS35662:AS-ORIGINS
export:     to AS35662 announce AS-MCKAY
import:     from AS36944 accept AS-TERTIARY
export:     to AS36944 announce AS-MCKAY
import:     from AS39020 accept AS-COMVIVE
export:     to AS39020 announce AS-MCKAY
import:     from AS41913 accept AS-COMPUTERLINE
export:     to AS41913 announce AS-MCKAY
import:     from AS47358 accept AS-NTRNET-SET
export:     to AS47358 announce AS-MCKAY
import:     from AS1267 accept AS-INFOSTRADA
export:     to AS1267 announce AS-MCKAY
import:     from AS32934 accept AS-FACEBOOK
export:     to AS1267 announce AS-MCKAY
import:     from AS57048 accept AS-REDTRANSIT4
export:     to AS57048 announce AS-MCKAY
import:     from AS5089 accept AS-NTLI
export:     to AS5089 announce AS-MCKAY
import:     from AS28878 accept AS-SIGNET
export:     to AS28878 announce AS-MCKAY
import:     from AS35432 accept AS-WAVESPEED
export:     to AS35432 announce AS-MCKAY
import:     from AS9002 accept AS-RETN
export:     to AS9002 announce AS-MCKAY
import:     from AS21219 accept AS-FF-TRANSIT
export:     to AS21219 announce AS-MCKAY
import:     from AS34442 accept AS-XIFOS
export:     to AS34442 announce AS-MCKAY
import:     from AS12859 accept AS-BIT
export:     to AS12859 announce AS-MCKAY
import:     from AS3267 accept AS-RUNNET
export:     to AS3267 announce AS-MCKAY
import:     from AS8365 accept AS-MANDA
export:     to AS8365 announce AS-MCKAY
import:     from AS29119 accept AS-SERVIHOSTING
export:     to AS29119 announce AS-MCKAY
import:     from AS20562 accept AS-OPENPEERINGPEERS
export:     to AS20562 announce AS-MCKAY
import:     from AS6456 accept AS-ALTOPIA
export:     to AS6456 announce AS-MCKAY
import:     from AS7752 accept AS-THRESHINC
export:     to AS7752 announce AS-MCKAY
import:     from AS3601 accept AS-MOUATS
export:     to AS3601 announce AS-MCKAY
import:     from AS8075 accept AS-MICROSOFT
export:     to AS8075 announce AS-MCKAY
import:     from AS15133 accept AS-EDGECAST
export:     to AS15133 announce AS-MCKAY
import:     from AS16713 accept AS-NOANET-PEERING
export:     to AS16713 announce AS-MCKAY
import:     from AS12327 accept AS-IDEAR4BUSINESS
export:     to AS12327 announce AS-MCKAY
import:     from AS25061 accept AS-ANLX
export:     to AS25061 announce AS-MCKAY
import:     from AS11071 accept AS-IWNET
export:     to AS11071 announce AS-MCKAY
import:     from AS25160 accept AS-VORBOSS
export:     to AS25160 announce AS-MCKAY
import:     from AS3043 accept AS-IOS
export:     to AS3043 announce AS-MCKAY
import:     from AS8092 accept AS-YGNITION
export:     to AS8092 announce AS-MCKAY
import:     from AS1798 accept AS-ORNET
export:     to AS1798 announce AS-MCKAY
import:     from AS10310 accept AS-YAHOO
export:     to AS10310 announce AS-MCKAY
import:     from AS4651 accept AS-THIX
export:     to AS4651 announce AS-MCKAY
import:     from AS29169 accept AS-GANDI
export:     to AS29169 announce AS-MCKAY
import:     from AS42708 accept AS-PORTLANE
export:     to AS42708 announce AS-MCKAY
import:     from AS8674 accept AS-NETNOD
export:     to AS8674 announce AS-MCKAY
import:     from AS27400 accept AS-CLEARFLY
export:     to AS27400 announce AS-MCKAY
import:     from AS4250 accept AS-ALENTUS
export:     to AS4250 announce AS-MCKAY
import:     from AS13101 accept AS-TNG
export:     to AS13101 announce AS-MCKAY
import:     from AS132536 accept AS132536
export:     to AS132536 announce AS-MCKAY
import:     from AS36236 accept AS-HOSTVIRTUAL
export:     to AS36236 announce AS-MCKAY
import:     from AS12301 accept AS12301:AS-ROUTES
export:     to AS12301 announce AS-MCKAY
import:     from AS42861 accept AS-PRIME-LINE
export:     to AS42861 announce AS-MCKAY
import:     from AS8251 accept AS-NFX-UPSTREAM
export:     to AS8251 announce AS-MCKAY
import:     from AS8487 accept AS-PHIBEE-TELECOM
export:     to AS8487 announce AS-MCKAY
import:     from AS29208 accept AS-DIALTELECOM
export:     to AS29208 announce AS-MCKAY
import:     from AS24904 accept AS-KWAOO
export:     to AS24904 announce AS-MCKAY
import:     from AS29076 accept AS-CITYTELECOM
export:     to AS29076 announce AS-MCKAY
import:     from AS12850 accept AS-ENTER
export:     to AS12850 announce AS-MCKAY
import:     from AS8966 accept AS-EMIX
export:     to AS8966 announce AS-MCKAY
import:     from AS15290 accept AS-ALLSTREAM
export:     to AS15290 announce AS-MCKAY
import:     from AS61955 accept AS-COLOCATIONIX
export:     to AS61955 announce AS-MCKAY
import:     from AS51185 accept AS-MAINSOFT
export:     to AS51185 announce AS-MCKAY
import:     from AS47065 accept AS-PEERING-TESTBED
export:     to AS47065 announce AS-MCKAY
import:     from AS8859 accept AS8859:AS-OSN
export:     to AS8859 announce AS-MCKAY
remarks:    MCKAYCOM Ltd has an open peering policy
remarks:    email peering@mckay.com and start peering today!
admin-c:    RM9859-RIPE
tech-c:     RM9859-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-MCKAYCOM
created:    2010-03-19T15:54:41Z
last-modified: 2022-04-17T21:44:48Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-ML175-RIPE
org-name:    MCKAYCOM LTD
country:    GB
org-type:    LIR
address:    33 Queen Street
address:    EC4R 1AP
address:    London
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +447793670214
fax-no:     +442077889619
abuse-c:    AR17779-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-MCKAYCOM
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-MCKAYCOM
created:    2011-08-24T14:42:39Z
last-modified: 2022-03-02T13:04:56Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Robert McKay
address:    MCKAYCOM Ltd
        Unit 5 Jupiter House,
        Calleva Park,
        Reading
        RG7 8NN
phone:     +44(0)8008456009
nic-hdl:    RM9859-RIPE
mnt-by:     MNT-MCKAYCOM
created:    2010-03-15T02:05:17Z
last-modified: 2010-09-07T10:23:55Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]