| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.206.13.203 (lg) / ec2-18-206-13-203.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12ce:dcb::12ce:dcb (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  DANONEPL-AS AS50759

as-block:    AS47104 - AS50891
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-07-20T14:43:26Z
last-modified: 2023-07-20T14:43:26Z
source:     RIPE


aut-num:    AS50759
as-name:    DANONEPL-AS
org:      ORG-DSzo9-RIPE
import:     from AS5617 accept ANY
export:     to As5617 announce AS50759
import:     from AS8246 accept ANY
export:     to AS8246 announce AS50759
admin-c:    SJG21-RIPE
tech-c:     SJG21-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     IPARTNERS-MNT
mnt-by:     AS50759-MNT
created:    2010-03-19T12:48:01Z
last-modified: 2017-11-15T12:16:57Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-ITP1-RIPE

organisation:  ORG-DSzo9-RIPE
org-name:    Danone Sp. z o.o.
country:    PL
org-type:    Other
descr:     Danone Sp. z o.o.
address:    Ul. Redutowa 9/23
address:    01-103, Warszawa
address:    Poland
phone:     +48 22 8608200
fax-no:     +48 22 86 08 450
abuse-c:    AR27007-RIPE
admin-c:    SJG21-RIPE
tech-c:     SJG21-RIPE
mnt-ref:    AS8246-MNT
mnt-by:     AS8246-MNT
mnt-by:     AS50759-MNT
created:    2009-11-30T09:17:32Z
last-modified: 2022-12-01T16:23:07Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Slawomir Jakusz Gostomski
address:    Ul. Redutowa 9/23
address:    01-103, Warszawa
address:    Poland
phone:     +48 22 8608631
fax-no:     +48 22 8608438
org:      ORG-DSzo9-RIPE
nic-hdl:    SJG21-RIPE
mnt-by:     AS8246-MNT
mnt-by:     AS50759-MNT
created:    2009-11-30T09:10:07Z
last-modified: 2010-04-02T08:44:27Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]