| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.229.124.74 (lg) / ec2-3-229-124-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e5:7c4a::3e5:7c4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  EarthLink-AS AS50710

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS50710
as-name:    EarthLink-AS
org:      ORG-ELCS1-RIPE
export:     to AS35753 announce AS50710
export:     to AS59588 announce AS50710
export:     to AS3223 announce AS50710
import:     from AS59588 accept ANY
export:     to AS57588 announce AS50710
export:     to AS59796 announce AS50710
import:     from AS204420 accept ANY
import:     from AS57588 accept ANY
import:     from AS209173 accept ANY
import:     from AS3223 accept ANY
import:     from AS15412 accept ANY
mp-import:   afi any.unicast from AS208293 accept ANY
mp-export:   afi any.unicast to AS208293 announce AS50710
import:     from AS21277 accept ANY
export:     to AS15412 announce ANY
export:     to AS21277 announce ANY
export:     to AS44217 announce AS50710
export:     to AS41589 announce AS50710
export:     to AS50030 announce AS50710
export:     to AS5603 announce AS50710
import:     from AS42705 accept ANY
export:     to AS52036 announce AS50710
export:     to AS39216 announce As50710
import:     from AS39216 accept ANY
export:     to AS8697 announce AS50710
import:     from AS57761 accept ANY
export:     to AS57761 announce AS50710
export:     to AS50461 announce AS50710
export:     to AS47887 announce AS50461
export:     to AS21277 announce AS50710
export:     to AS47887 announce AS50710
export:     to AS48832 announce AS50710
export:     to AS56694 announce AS50710
export:     to AS42705 announce AS50710
export:     to AS202055 announce AS50710
import:     from AS56694 accept ANY
import:     from AS50461 accept ANY
import:     from AS59588 accept ANY
import:     from AS56484 accept ANY
import:     from AS202055 accept ANY
import:     from AS50162 accept ANY
import:     from AS198589 accept ANY
import:     from AS198735 accept ANY
import:     from AS44217 accept ANY
import:     from AS59588 accept ANY
admin-c:    SHA96-RIPE
tech-c:     SHA96-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-EARTH
created:    2010-03-12T15:15:57Z
last-modified: 2020-07-09T12:14:39Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-ELCS1-RIPE
org-name:    EarthLink Ltd. Communications&Internet Services
country:    IQ
org-type:    LIR
address:    Karrada Destrict, 4th Hwedi street
address:    NA
address:    Baghdad
address:    IRAQ
phone:     +9647901946348
fax-no:     +9647901946348
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-EARTH
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-EARTH
abuse-c:    QA99-RIPE
created:    2010-02-09T14:14:07Z
last-modified: 2020-12-16T13:21:34Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Sarmad H. Ahmed
address:    EarthLink Ltd. Communications&Internet Services
phone:     + 964 7809277493
mnt-by:     MNT-EARTH
nic-hdl:    SHA96-RIPE
created:    2010-02-12T12:48:52Z
last-modified: 2014-12-18T09:37:54Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]